Kulturarvet vansköts och försvinner

Hem Kultur Kulturarvet vansköts och försvinner
Kulturarvet vansköts och försvinner

För ett antal år sedan – när förre rikspolischefen Björn Eriksson var landshövding i Östergötland – hade han en diskussion med Historiska muséet i Stockholm kring föremål, som hörde hemma i Östergötland men som låg i muséets samlingar i Stockholm. Eriksson tyckte att de borde lämnas över till Östergötland och Linköping. Historiska muséet hävdade att föremålen skulle fara illa av packning och transport. Det trodde inte Eriksson på. Han trodde helt enkelt att muséet inte orkade packa och lämna över föremålen.

Annons

Sant eller ej: Historiska muséet har på senare år varit mycket sparsamt med att ställa ut föremål i de samlingar man har. Man har lagt mycket tid på att i stället försöka ägna sig åt events i tiden, snarare än att visa samlingarna. Så man kan anta att föremålen därmed är väl skyddade i lagerlokalerna.

Statens historiska muséer har annars också lämnat många nya fynd åt förgängelsen. Ett antal fall på senare tid, nyligen uppmärksammade av SvD-skribenten Ola Wong, visar hur fynd från järnåldern slängs efter dokumentering. Om detta har även arkeologen Johan Runer skrivit i Populär Arkeologi 2016. Det skall gå fort när man gör arkeologiska undersökningar inför nya byggnadsprojekt. Byggherren är skyldig att göra arkeologiska undersökningar, men vill förstås att dessa klaras av så snabbt som möjligt. Tid är pengar.

Vid mindre utgrävningar är det oftast uttalat från länsstyrelserna, att så få föremål som möjligt skall tillvaratas. Kostnaderna behöver pressas. Det gör att nyckelföremål, som skulle ha kunnat bidra till nya forskningsrön, kastas – i metallåtervinningen eller i soptunnan. Någon laglig privat marknad för de föremål som arkeologerna och muséerna ratar finns dessvärre inte heller.  

Ytterst ansvarig för kulturarvet är kulturminister Alice Bah Kuhnke. Vi har sökt henne och hennes medarbetare, men i den mån vi har lyckats få något som helst svar, har kunskaperna kring dessa ärenden dessvärre varit nära nog obefintliga.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!