Barn- och Ungdomspsykiatrin under stark press

Hem Fokus Barn- och Ungdomspsykiatrin under stark press
Barn- och Ungdomspsykiatrin under stark press
Köer som växer okontrollerat, medan personalen flyr verksamheten. Så ser det ut på många kliniker inom Barn- och Ungdomspsykiatrin i Sverige. På flera platser anses vården inte vara patientsäker. Barn och ungdomar med behov av psykiatriskt stöd och utredningar får vänta i månader och år på att få vård.

Barnpsykiatrin i Kronobergs län är satt under stark press. På kort tid har sju psykologer lämnat verksamheten, och endast hälften av tjänsterna är tillsatta. En rapport från verksamheten dömer ut såväl arbetsmiljö som hur vården bedrivs. Det finns ett starkt missnöje bland de anställda, mot både ledning och den ökande arbetsbelastningen. För att råda bot på det akuta läget i spåren av de lämnande psykologerna har man hyrt in tre psykologer.

Annons

Barnpsykiatrin i Kronoberg är inte unik på något sätt. Samma problem finns i princip överallt i landet. Från Skaraborg, Uppsala och Östergötland har det kommit larmrapporter bara de senaste veckorna, medan man i Västernorrland lägga ner BUP i Kramfors. I Västerbotten har var tredje psykolog lämnat verksamheten, och lämnat stora tomrum efter sig. Detta samtidigt som behovet av barn- och ungdomspsykiatri ökar snabbt i alla delar av landet, inte minst i den landsbygd som i stor utsträckning får hantera flyktingkrisens konsekvenser.

Vid Barn- och Ungdomspsykiatrin i Göteborg har köerna fördubblats på ett år, och det kan nu ta över två år från första vårdkontakt tills dess att man har kommit fram till en diagnos, och därmed kan påbörja behandling. Situationen i de andra storstäderna ser likartad ut, med allt längre köer och brist på personal.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!