Sänkta krav för polisutbildning

Hem Inrikes Sänkta krav för polisutbildning
Sänkta krav för polisutbildning
Polisbristen i Sverige och de vakanta utbildningsplatserna på landets polishögskolor för nya konsekvenser. De redan sänkta kraven avseende styrka och kondition är inget som den framtida poliseleven behöver klara av innan sin utbildning. I det åtgärdsprogram som Polisens HR-avdelning lägger fram för att öka intaget senareläggs kraven på vad en polis skall kunna och orka fysiskt. De förutsättningar man tidigare behövde ha med sig när man påbörjade polisutbildningen skall den blivande polisen träna upp innan man lämnar skolbänken för verkligheten.

Klarar den sökande alla andra tester men inte kraven avseende kondition och styrka skall den sökande ändå kunna antas. För att kunna utexamineras som polis efter utbildningen krävs dock att man under studietiden har godkända resultat på styrke- och konditionstesterna. Källor som Nyhetsbyrån NB har talat med oroar sig för att hundratals personer kommer att utbildas för att sedan inte kunna utexamineras på grund av brister i fysiken.

Annons

” – Har man inte lyckats träna sig till de redan moderata kraven på fysisk prestationsförmåga innan utbildningen har man sannolikt fel förutsättningar från början” berättar en polis med insyn i polisutbildningen. ” – Studietiden innehåller så mycket annat som är helt nytt för eleven. Eleven kommer att ha svårt att hinna lägga fokus på att träning. Det kommer att bli väldigt jobbigt att bygga upp en styrka eller kondition som man inte redan  har med sig till utbildningen” fortsätter polisen.

De som söker polishögskolan testas både vad avses kondition som styrka. Konditionen testas på en testcykel. Styrkan testas i en maskin där man utför något som kan liknas vid ett marklyft med skivstång. Styrkan värderas på en niogradig skala där den manliga eleven skall klara en sexa medan kvinnan skall klara en trea. Konditionen värderas även den på en niogradig skala, och där skall såväl kvinnor som män nå nivå fem. Dessa krav skall framöver klaras av innan examen, och inte som nu – innan utbildningen.

År 2014 justerade man ner de så kallade begåvningskraven för att kunna anta fler sökande till polisutbildningen. På en niogradig skala var nivå fyra, fem och sex att betrakta som normalbegåvad avseende problemlösning och teoretisk förmåga. Efter justeringen 2014 räcker det med att nå nivå 3 för att kunna antas till polisutbildning.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!