Trolig höjning av pensionsåldern

Hem Inrikes Trolig höjning av pensionsåldern
Trolig höjning av pensionsåldern
Garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kommer att påverkas av den stora immigrationen från länder med låg utbildningsnivå. Statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet ökar kraftigt framöver, enligt uppgift från Pensionsmyndigheten. Den inkomstbaserade pensionen kommer dock inte att beröras, är det sagt.

Kostnaderna för den statsfinansierade garantidelen ligger idag på 43 miljarder. Man räknar med en fördubbling fram till 2060 – 86 miljarder. Prognosen vilar på SCB:s beräkningar av den framtida invandringen – cirka 110.000 personer årligen. Dessutom har man inte beräknat att integrationen av immigranterna kommer att förbättras, så vissa osäkerhetsfaktorer finns.

Annons

Går man på Migrationsverkets prognos för de närmaste åren – siffrorna är ungefär desamma – skulle drygt hälften handla om s k anhöriginvandring. Med dagens regelverk har man rätt till en sådan.

På regeringskansliet – hos ansvarig minister Annika Strandhäll – konstaterar man initialt också, att det finns en del osäkerhetsfaktorer i Pensionsmyndighetens underlag. Detta är beställt av regeringen. Och exakt var den framtida pensionsåldern kommer att ligga är ännu inte klart. Detta diskuterar nu den parlamentariska Pensionsgruppen, där regeringen och Allianspartierna ingår.

Idag har man rätt att arbeta fram till 67 års ålder innan man kan komma att sägas upp av en arbetsgivare. Den åldern kan komma att höjas. Det är den frivilliga delen. Men man ser även över den reglerade pensionsåldern. Den kan komma att höjas från 65 år. Det är dock inte klart än och beror på hur prognosen framöver ser ut.

Nyhetsbyrån frågar retoriskt: Det var väl inte detta man räknade med, när vi talade om att vi behövde invandrare som ’kom till Sverige för att ta hand om våra gamla’?

Nej, konstaterar man försiktigt på departementet – det var det kanske inte… Men, säger man, även låga inkomster får ju positiv effekt på pensionssystemet.

Jo, men det förutsätter ju att man arbetar över huvud taget, eller hur?

Ja, svarar vår källa på departementet, det gör det ju…

Annons

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!