Undersökning påvisar integrationsproblem i Estland

Hem Utrikes Undersökning påvisar integrationsproblem i Estland
Annons
Undersökning påvisar integrationsproblem i Estland
En gemensam undersökning där universiteten i Tallinn och Bergen har samarbetat visar att det sannolikt är omöjligt att fullt ut integrera den ryska minoriteten i Estland. En del av förklaringen finns i den estniska majoritetens attityder enligt undersökningen. Nästan en tredjedel av esterna vill se en assimilering av den ryska minoriteten.

Undersökningen har jämfört hur den lilla ryska minoriteten i Norge har lyckats integreras i det norska samhället jämfört med hur den stora ryska minoriteten i Estland inte verkar kunna integreras i det estniska samhället. De ryska minoriteterna i Norge och Estland har enligt undersökningen en sak gemensam. Där kommunikationen mellan människor mellan minoritet och majoritet fungerar bättre minskar fördomar och förutfattade åsikter om motparten. I Norge fungerar detta betydligt bättre än i Estland. I Norge värdesätter den ryska minoriteten integrationen, som att lära sig det norska språket. I Estland är detta inte fallet, där intregrationsprocessen sker mer motvilligt.

Annons

I Estland värdesätter ryssarna kontakt med esterna mer än esterna värdesätter kontakt med den ryska diasporan. Undersökningen påvisar att en minoritet som är trygg och har utvecklat självrespekten lättare interagerar med majoriteten.

Den ryska minoriteten i Estland kan delas upp i fyra grupper. De som vill bryta med esterna motsvarar drygt en tredjedel av den ryska minoriteten, 34%. Tillsammans med de 19% som anser att de inte känner sig hemma i Estland är dessa två grupper en stark kritisk massa för Estland att försöka hantera. Gruppen som fruktar att separatism skulle påverka den egna och redan anstrända ekonomin negativt motsvarar 22% av den ryska minoriteten medan 23% anser sig ha assimilerats och anser sig ha goda framtidsutsikter såväl ekonomiskt som socialt.

Den ryska minoriteten i Estland har i större utsträckning än den ryska minoriteten i Norge uppfattningen att majoriteten önskar assimiliering framför integration. Samtidigt upplever den ryska minoriteten i Estland sig själva som diskriminerade ekonomiskt. Man anser att man har en lägre social status än majoriteten. Esterna i sin tur anser enligt undersökningen att man inte diskriminerar den ryska minoriteten. Att den största gruppen är de som vill bryta med Estland beror enligt undersökningen på att man upplever ett tryck att assimileras.

Undersökningen visar även att norrmännen i större grad än den ryska minoriteten anser att ryssar diskrimineras i Norge.

 

Fredrik Antonsson

Fotnot: Den ryska minoriteten i Estland motsvarar 25.1% av landets totala befolkning, medan den estniska majoriteten står för 68.7%.

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!