BUP under lupp

Hem Inrikes BUP under lupp
BUP under lupp

NB har uppmärksammat bristerna inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) runt om i landet. Nivån och kvaliteten varierar visserligen mellan landstingen, men det finns tydliga brister. Vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar man, att BUP har fått uppmärksamhet och att det finns goda skäl till detta.

Kvaliteten, säger man på IVO när vi talar med myndigheten, har visserligen varierat runt om i landet. Men bristerna har funnits – ofta i flera år efter varandra. Redan 2014, när IVO var en ny myndighet, fattade man exempelvis beslut om att i sin rapportering rikta kritik mot BUP i Stockholm.

Generellt fokuserar IVO en hel del på BUP och lyfter fram brister i sina tillsynsrapporter som går till regeringen. Det gäller både för 2015 och för 2016. De övergripande slutsatser som dras där handlar om brister i kompetensförsörjningen och i vårdkedjan. Exempelvis brister vad det gäller elevhälsan.

Hur granskningen kommer att fokuseras inför 2018 är dock ännu inte helt fastställt. Det är klart så långt, att IVO kommer att fokusera på sex olika vårdområden. Man vill göra ordentliga förstudier för att ha möjlighet att följa upp flera år i rad.

Vill man läsa mer, går det utmärkt att söka på följande länkar:

Sid 39-40: https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2017/tillsynsrapport-2016.pdf

Sid. 43-44: https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2016/tillsynsrapport-de-viktigaste-iakttagelserna-inom-tillsyn-och-tillstandsprovning-verksamhetsaret-2015-rapport.pdf

Christopher Jarnvall

 

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!