Europas växande muslimska befolkning

Hem Utrikes Europas växande muslimska befolkning
Europas växande muslimska befolkning

Europas muslimska befolkning växer snabbt, kan vi konstatera. Det handlar inte bara om följderna av de senaste årens invandring från Afrika och Mellanöstern. Processen har satt igång lågt tidigare, men går nu allt snabbare.

Annons

Pew Research Center är en amerikansk tankesmedja baserad i Washington DC. Den är oberoende och fokuserar på information kring sociala frågor, opinion och demografiska trender. Nyligen har den presenterat en uppskattning av den muslimska befolkningstillväxten i Europa fram till 2050.

Pew har satt upp tre möjliga scenarier för förändringar under de kommande åren. Även med ett totalt stopp för invandring från muslimska länder innebär det en ökning från dagens nivå, konstaterar Pew. Detta beroende på att muslimska kvinnor ser ut att föda tidigare än andra och på att fertiliteten är högre.

Sverige låg 2016 på tredje plats i Europa (Bulgarien och Frankrike låg före) vad gäller andelen muslimer av befolkningen. Andelen i Sverige var då 8,1 procent. I det första scenariot – noll migration – kommer Sverige att fortsatt ligga trea efter Frankrike och Bulgarien år 2050. Vi räknar då med en andel på 11,1 procent av befolkningen.

I ett ’medel-scenario’ vad gäller migrationen, intar Sverige år 2050 täten , med en befolkningsandel på 20,5 procent muslimer – följt av Frankrike och Storbritannien.  I det scenario där man räknat med högsta antal muslimska migranter till Europa, kommer Sverige år 2050 att ha 30,6 procent muslimsk befolkning. En tydlig tätplats framför Tyskland och Frankrike.

Samtidigt ser vi att våra närmaste grannländer österut – de baltiska staterna och även Polen – i alla tre scenarier ligger mellan någon tiondels procent upp till en procent muslimsk befolkning.

Det finns naturligtvis osäkerhetsfaktorer i detta. Vi vet t ex inte exakt hur asylansökningarna kommer att fördelas över tiden och hur utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika kommer att se ut. Mer om hur Pew har räknat kan man se i bifogad länk.

NB har även varit i kontakt med Statistiska Centralbyrån (SCB), som mycket noggrant för statistik bl a över migrationen i Sverige. SCB utgår dock från ursprungsland vad gäller mätningar av migrationen, så det blir därför inte alldeles lätt att utläsa just den muslimska befolkningsutvecklingen.

Annons

Christopher Jarnvall

Europe’s Growing Muslim Population

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!