Felbyggda badrum på Nya Karolinska

Nya_Karolinska,_december_2016aFoto: Holger Ellgaard / Wikipedia
Badrummen på det nybyggda sjukhuset Nya Karolinska är felbyggda. Vatten från badrummens duschar läcker ut i badrummet, och i vissa fall även till vårdsalen. Nu tvingas sjukhuset bygga om hundratals badrum.

Nästan samtliga badrum på Nya Karolinska konstateras vara felbyggda. Vattnet från duscharna rinner åt fel, och skapar vattensamlingar i badrummen. I vissa fall har även vatten tagit sig ut i personalomklädningsrum och patientsalar. Tidigare hade man identifierat problem med 165 badrum på Nya Karolinska. Nu konstateras det att nästan samtliga badrum är behäftade med problem. Totalt rör det sig om 550 badrum som behöver åtgärdas.

Hygienska skäl kräver en större ombyggnation av badrummen. Det räcker inte med att man bygger till lister, då dessa kan bli direkt ohygienska i vårdmiljön. Kostnaderna för att åtgärda bristerna med det nybyggda sjukhusets nya badrum beräknas till cirka 100 000 kronor per badrum, totalt 55 miljonor kronor.

Hur ombyggnationen av badrummen kommer att påverka vårdarbetet är ännu inte klarlagt, men att det kommer att få konsekvenser för såväl patienter som personal råder det ingen tvekan om.

 

Fredrik Antonsson

Redaktör

Jag heter Fredrik Antonsson och har under ett drygt decennium varit väldigt aktiv i de sociala medierna. Jag började som politisk bloggare, till en början partilojal, men efterhand i form av en konservativ ”enmanstankesmedja”. Jag har alltid varit fascinerad av ordets makt, och av hur nyhetsflödet påverkar oss och våra åsikter. Att få vara en del av Nyhetsbyrån – Nota Bene är en naturlig utveckling för mig som skribent. Precis som chefredaktören kommer mina egna värderingar inte att färga nyheterna, mer än att urvalet kommer att vara sådana ämnen som jag och vi anser vara viktiga för samhället. En bra nyhetsartikel är en artikel som får läsaren att tänka till, reflektera och se en ny vinkel. Det är min förhoppning att vi kommer att kunna leverera just det till våra läsare. Min egen kanal i de sociala medierna ’I otakt’ kommer att leva vidare som min egen pysventil.