Felbyggda badrum på Nya Karolinska

Hem Inrikes Felbyggda badrum på Nya Karolinska
Felbyggda badrum på Nya Karolinska
Badrummen på det nybyggda sjukhuset Nya Karolinska är felbyggda. Vatten från badrummens duschar läcker ut i badrummet, och i vissa fall även till vårdsalen. Nu tvingas sjukhuset bygga om hundratals badrum.

Nästan samtliga badrum på Nya Karolinska konstateras vara felbyggda. Vattnet från duscharna rinner åt fel, och skapar vattensamlingar i badrummen. I vissa fall har även vatten tagit sig ut i personalomklädningsrum och patientsalar. Tidigare hade man identifierat problem med 165 badrum på Nya Karolinska. Nu konstateras det att nästan samtliga badrum är behäftade med problem. Totalt rör det sig om 550 badrum som behöver åtgärdas.

Hygienska skäl kräver en större ombyggnation av badrummen. Det räcker inte med att man bygger till lister, då dessa kan bli direkt ohygienska i vårdmiljön. Kostnaderna för att åtgärda bristerna med det nybyggda sjukhusets nya badrum beräknas till cirka 100 000 kronor per badrum, totalt 55 miljonor kronor.

Hur ombyggnationen av badrummen kommer att påverka vårdarbetet är ännu inte klarlagt, men att det kommer att få konsekvenser för såväl patienter som personal råder det ingen tvekan om.

 

Fredrik Antonsson