Flera skäl mot sexköpsförbud utomlands

Hem Fokus Flera skäl mot sexköpsförbud utomlands
Flera skäl mot sexköpsförbud utomlands
Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, menar i ett inlägg (SvD) att det finns skäl som talar emot det regeringsförslag som nu planeras gällande sexköp utomlands. Huvudregeln är, skriver han, ’my house, my rules – your house, your rules’. Detta talar för att Sverige inte bör kriminalisera sådant som är tillåtet i det land handlingen utförs.

Varje stat skall själv kunna bestämma normer och regler som sker på dess territorium, Det handlar om folkrätt och relationen mellan stater. Man kan även uttrycka det i termer av kulturell och samhällelig självbestämmanderätt. Ytterligare ett argument handlar om att det skulle kunna uppstå en situation när svenskar kan bestraffas i utlandet för handlingar lagligen begångna i Sverige. Abort är ett sådant exempel – lagligt i Sverige, olagligt i många andra länder.

Rättssäkerheten talar för att man inte skall behöva straffas för något, när man har agerat enligt de lagar och regler som gäller i landet där man vistas. Regeringens utredare i frågan har också avrått från en reform av detta slag.

Schultz pekar också på att det kan finnas argument som talar för, t ex att det kunde motverka utnyttjandet av människor som kanske tvingats in i prostitution. Schultz är däremot skeptisk till att en juridisk svensk reform av denna karaktär skulle kunna främja en internationell samsyn, vilket regeringen pekar på.

Schultz avslutar: ’Att den svenska lagstiftaren tar sig makten att på egen hand kriminalisera sådant som sker i andra länder framstår inte som ett självklart första steg för att få dessa länder att importera våra rättsliga värderingar’.

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!