Regeringen behöver en ’kassako’

Hem Fokus Regeringen behöver en ’kassako’
Regeringen behöver en ’kassako’
Idag kommer regeringens konjunkturbedömning. Det är inte orimligt att tro, att Magdalena Andersson tänker sig att måla upp en ljus bild, men några varnande moln på himlen. Dels för att ursäkta högre skatter, dels för att bädda för eventualiteten att det blir en S-regering även efter 2018 som får administrera sämre tider. För sämre tider kommer. Och ladorna fylls inte, som Andersson talade om. Pengarna plockas in och spenderas lika snabbt.

Ekonomin i stort går bra i Sverige just nu. Det har den gjort ett bra tag och det är inte socialdemokraternas förtjänst. BNP-ökar, vilket inte är så märkligt när man pumpar in pengar i den offentliga sektorn. Vi har också haft en högkonjunktur som har givit tillväxt. Men lågkonjunkturen kommer. Inte heller den kan man sätta på S-regeringens konto. Men frågan är hur väl förberedd regeringen är. Eller tänker man sig att någon annan skall få administrera den efter 2018?

Annons

Även om tillväxten i Sverige ser bra ut, är BNP-tillväxten per capita dålig i förhållande till andra EU-länder. Det beror på en enorm befolkningsökning under de senare åren. Den näst största i EU (efter Luxemburg). Dessvärre bidrar alltför få av dessa ’nyanlända’ till att dra upp tillväxten per capita. De pengar som migranterna spenderar har någon annan i allmänhet dragit in. Därför dras genomsnittet kraftigt ned.

Men regeringen dansar och ler, så att säga. Och förbereder sig på att suga ut vad den kan ur de svenska företagen, ryggraden i vår ekonomi. Förutsättningen för att det skall produceras ett överskott man kan spendera. Några överhängande problem för företagen/ryggraden i den svenska ekonomin:

Vinster i välfärden skall stoppas, eller i det närmaste reduceras till en sådan nivå, att det blir ointressant att driva företag inom sektorn. Reepalus förslag går förmodligen inte igenom i sin helhet, men likväl är det framlagt av regeringen för att stryka vänsterpartiet medhårs.

’Utflyttningsskatt’, som borde göra varje företagare så stressad, att vederbörande packar väskan och flyttar med det snaraste. Tidningen Dagens Industri talar om skatteförslaget som det mest skadliga Magdalena Andersson har lagt fram.

Svårigheten att få tag på kvalificerad personal och systemets tröghet, då det gäller att hitta utländska medarbetare och få in dem i verksamheten. De migranter som kommit på senare år är i alltför hög utsträckning okvalificerade annat än för mycket enkla arbeten.

Vi har dessutom ett gammaldags regelverk, som snubblar över dagens verklighet. Det kan ha sin förklaring i att omvärldsbevakningen brister. Vi förstår inte riktigt vad som händer utanför den svenska dammen. Trots att världen högst påtagligt och och ofta obehagligt har kommit hit på senare år.

En klok regering hade satt sig ned och funderat över de hot som faktiskt redan finns – och riskerar att skapas med de nya förslagen. Istället väljer man att kortsiktigt försöka dra in så mycket pengar som möjligt från dem som har för att spendera på offentliga utgifter. Vad tanken är, kan man ju gissa. Det luktar av klassisk socialism kryddad med desperation.

Annons

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!