Religionens och teologins återkomst

Hem Fokus Religionens och teologins återkomst
Religionens och teologins återkomst

Kring högtider som julen eller påsken fylls (även) de svenska kyrkorna. Man går i kyrkan därför att det är en del av traditionen, en del av kulturarvet. Kanske mindre av tro än för att få en stunds högtid, musik, kontemplation eller vad det nu handlar om.

Annons

Vi kan konstatera, att frågor kring kyrkan, religionen och tron faktiskt engagerar väldigt många människor, vad man än tror på eller annars har för uppfattning i dessa frågor. Religionen håller helt enkelt på att få en renässans i Sverige. I någon form.

Vi ser det inte minst kring andra religioner. Debatten kring islam och olika fraktioner inom denna trosriktning har tagit mycket utrymme i det offentliga samtalet under senare år. Framför allt handlar det väl där om kopplingen till politik. Men det pågår också någon form av ’ekumenisk’ kommunikation mellan den kristna kyrkan och vissa av de (kommunicerbara) islamiska samfunden i Sverige. Dialog är alltid bra, men man skall nog inte förvänta sig för mycket av resultat och förståelse. I bästa fall bara fredlig samexistens.

Dock kan man konstatera: En troende kristen och en troende muslim förstår förmodligen varandra långt bättre och kommer antagligen längre i samtalet, än om man byter ut den ene mot en ateist.

Påven har relativt nyligen besökt Sverige. Det var stort för väldigt många i vårt land – inte bara katolikerna. Anders Arborelius, katolska kyrkans ledare i Sverige och numera även kardinal, är långt mer tongivande än de rätt förflackade och vänsterpolitiserade kvinnor som sitter i Svenska Kyrkans ledning. Allt fler teologer tar plats i debatten. Teologin – en av fyra basfakulteter vid våra universitet – håller på att återfå en viktig roll. Det svenska kyrkovalet i september engagerade och mobiliserade ovanligt många.

Sverige har länge ansetts vara – och så är det nog fortfarande – Europas mest sekulariserade land. Men det sker en förändring. Kanske beroende på att Svenska kyrkan är mycket mer än bara tro. Den är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv. Många är vi som upprörs av att vänstern har tagit över den – de började redan för femtio år sedan – och vi andra har upptäckt det för sent.

NB Nyhetsbyråns trendspaning ger vid handen att det sekulära samhället – även i Sverige – är på återgång. På gott och ont. Tillvaron riskerar att bli mer irrationell, mindre baserad på vetenskap, mer på känsla och tro. Men tron ger också styrka och minskar alienering och vilsenhet. Människor behöver tron, även om vi inte får bygga samhället på den.

Vi kommer aldrig ifrån religionen, vare sig vi är troende eller ateister. För i vart fall har vi tagit ställning för eller emot. Religionsfrågor engagerar – starkt. Få nyheter här på NB Nyhetsbyrån har fångat så starkt intresse som när vi skrivit om vandalisering av våra kyrkor eller om trams och experiment som håller på att slå sönder Svenska kyrkan . Av det enkla skälet att detta är nedärvt och djupt känt.

Annons

NB Nyhetsbyrån ser gärna att det ökande intresset för något gott med sig även för Svenska kyrkan. På 1960-talet, när ’68-vänstern’ började intressera sig för att ta över kristendomen och kyrkorna, var runt 95 procent av svenskarna medlemmar i Svenska kyrkan. Idag handlar det om cirka 65 procent. Men det är fortfarande en stor andel av Sveriges befolkning och Svenska kyrkan är en alltför viktig plattform för att bara lämna och ge upp.

Christopher Jarnvall

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!