Inget motstånd mot islamistiska budskap i Sverige

Hem Fokus Inget motstånd mot islamistiska budskap i Sverige
Annons
Inget motstånd mot islamistiska budskap i Sverige
Den internationellt kände terrorforskaren Magnus Ranstorp, som talade vid Folk och Försvar i Sälen, varnar för att islamister lätt sprider sitt budskap i Sverige, mer eller mindre utan motstånd. Ranstorp leder för närvarande ett arbete kring islamistisk informationspåverkan. Det görs på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och handlar om hur budskap från framför allt salafister sprids till olika grupper i Sverige.

Ranstorp pekar på att arbetet mot terrorism, terrorresor och våldsbejakande islamism visserligen har tagit fart, men han ser också att det förebyggande arbetet är dåligt gjort. Idéerna har tillåtits få fäste i vårt land.

Annons

De extrema grupperna omfattar aggressiva och antidemokratiska budskap. De vill också förhindra kvinnors fri- och rättigheter. Och de vill separera sina adepter från det västerländska samhället. Budskapen sprids i moskéer men också på andra sätt – inte minst i koranskolor. Man fokuserar också på den påverkan som sker utifrån, från främmande makt och från islamister utanför Sverige.

Ranstorp konstaterar, att det har varit lätt att verka i Sverige. Vi har varit toleranta och det har inte funnits något motstånd. SÄPO kan heller inte ensam motverka de terrorceller som sprider sig. Det är viktigt att hela samhället är medvetet om vad som sker.

 

Christopher Jarnvall

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!