När principen om nolltolerans är viktigare än människoliv

Hem Fokus När principen om nolltolerans är viktigare än människoliv
När principen om nolltolerans är viktigare än människoliv
Mathilda Stenman är ny krönikör på Nota Bene Nyhetsbyrån. Stenman är verksam som kommunikationsdirektör i näringslivet. Hon kommer att skriva här med jämna mellanrum i egenskap av fristående skribent.
I helgen hade jag besök av en vän från Australien. Hon noterade att flera svenskar stoppade saker under läppen, spottade ut ”vad-det-nu-var” efter ett tag och stoppade in något igen. Med skräckblandad förtjusning fick min vän undersöka svenskt snus. Jag skulle ljuga om jag sa att det uppstod kärlek vid första ögonkastet.

Efter en tämligen lång tobaksdiskussion konstaterar hon följande. Sverige har med råge lägst andel rökare i EU. Men tittar man till andelen tobaksanvändare ligger Sverige i linje med EU-genomsnittet.

Annons

Det absolut farligaste sättet att konsumera tobak är att inhalera tobak som brinner. Inhalation av rök är alltid farligt oavsett vad det är som brinner. Dödsfall vid eldsvådor är ett sådant exempel, det är oftast röken människor dör av, inte elden i sig. Snus innehåller ingen förbränning och är därmed väsentligt mindre skadligt än cigaretter.

Det svenska tobakskonsumtionsmönstret reflekteras i statistiken över lungcancer. Svenska män drabbas i mindre utsträckning av lungcancer än sina europeiska bröder. Samma glädjande trend går inte att se bland svenska kvinnor, en återspegling av att Sverige är det land i världen där en större andel kvinnor än män röker. Svenska kvinnor är inte särskilt förtjusta i snus kan man sluta sig till.

Vilken succé att Sverige hittat ett sätt att tackla de allvarliga rökningsrelaterade sjukdomar som uppstår till följd av rökning fastslog min australiske vän. Genom att erbjuda en mindre skadlig nikotinprodukt byter svenska (manliga) rökare bort cigaretterna till något som inte är lika skadligt resonerade hon. Bäst vore förstås att helt låta bli med tobak och nikotin. Men visst måste detta ses som ett utmärkt exempel på att principen om skademinimering faktiskt fungerar?

Tyvärr inte! Den svenska folkhälsopolitikens främsta mål är inte att minska rökningsrelaterade sjukdomar och dödlighet. Målet är nolltolerans och de-normalisering av allt tobaks- och nikotinbruk. De som inte vill eller kan sluta röka lämnas åt sitt öde. På senare tid har en rad förbränningsfria produkter börjat säljas i Europa. I till exempel Storbritannien har tre miljoner rökare gått över till e-cigaretter, något som uppmuntras av både läkarprofessionen och hälsomyndigheterna.

Sveriges skademinimeringssuccé är helt konsumentdriven. Framförallt män har hittat en väg bort från rökning via snus. Av någon anledning har snuset inte mött samma framgång hos svenska kvinnor. När fler förbränningsfria produkter finns tillgängliga ökar också sannolikheten att fler rökare ska hitta något som hjälper dem att sluta röka. Problemet idag är att det inte finns något politiskt stöd för en tobaksstrategi baserad på skademinimering. Istället regleras snus och nya produkter som e-cigaretter enligt ett regelverk som har sin politiska klangbotten i det skadligaste sättet att konsumera tobak, tobak som röks.

Förvånad frågar min australiske vän, är nolltoleransen viktigare än människoliv?

 

Annons

Mathilda Stenman

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!