’The Post’

Hem Fokus ’The Post’
’The Post’
Igår – fredag – var det premiär för den amerikanska filmen ’The Post’, som Steven Spielberg ligger bakom. Intressant och sevärd ut många synvinklar. Filmen handlar till största delen om tidningens roll i publiceringen av de s k Pentagon Papers, vilka var en hemligstämplad och utsmugglad dokumentation över USA:s inblandning i och överväganden kring konflikten i Indokina från 1950-talet och framåt. Det historiska skeende, som så småningom övergick i Vietnamkriget.

Robert McNamara var Demokraternas försvarsminister under tiden 1961-68 och följde såväl presidenterna Kennedy som Johnson. McNamara var också den som ytterst bar ansvaret för insatserna i Vietnamkriget under större delen av 1960-talet – ett krig som USA framhärdade i, trots att den politiska ledningen och inte minst McNamara själv uttryckte sina tvivel kring möjligheterna att segra.

Efter Republikanernas valseger 1968 tillträdde president Nixon, den som inledde tillbakadragandet av amerikanska markstridskrafter från Vietnam och därmed påskyndade den s k vietnamiseringen av kriget, där USA till slut kom att delta endast med flyg. Nixonadministrationen försökte via hot om straff stoppa offentliggörandet av ’Pentagon Papers’ men tidningen The Washington Post tryckte i alla fall och vann i Högsta Domstolen.

Något år senare skulle The Washington Post bli odödlig i det att man ledde avslöjandena av den s k Watergate-affären, där Republikanernas agenter gjorde inbrott i Demokraternas partihögkvarter. Detta ledde 1974 till Nixons avgång.

Recensionerna allmänt över filmen har varit goda, men inte översvallande. Dock har man – förstås – gärna dragit paralleller mellan Nixons auktoritet och en sentida Trumps. För egen del tycker jag – som historieintresserad och gammal dagstidningsredaktör – att filmen var fascinerande, även om dramaturgin kanske tar för mycket plats ibland.

Men jag funderar av förklarliga skäl kanske mindre på paralleller med Trumps relationer med pressen än på vad som händer i Sverige. När vi jublar över det fria ordets seger i USA och beskärmar oss över att Donald Trump försöker stoppa det, då skall vi komma ihåg detta:

I Sverige pågår just nu en process för att försöka stoppa det fria ordet på bl a sociala media, censurera bort dem som inte ’passar’ i debatten. Med uttalat goda intentioner, som alltid. Men risken är överhängande att vi kommer tillbaka till ett klimat där människor med ’rätt’ åsikt får utrymme och de stora drakarna och statsfinansierad media får informationsföreträde.

Inför Europaparlamentsvalet 2019 deklarerar EU i sin kommunikationsplan, att man skall närma sig medlemsländernas mediehus för att få ut sin information. Samtidigt som man skall använda sig av sociala media för att pumpa ut sitt budskap. Man kan fundera på hur balansen då blir i valinformationen.

Så till slut: Vi kan jubla över publicisternas seger i filmen ’The Post’. Men vem skall spela rollen som ’The Washington Post’ i Europa, när de politiska beslutsfattarna lierar sig med mediehusen och snaran kring det fria ordet dras åt under förevändning att främja demokrati och anständighet? Det var min huvudreflektion.

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!