Sänkta löner på BBC för ökad jämlikhet

Hem Fokus Sänkta löner på BBC för ökad jämlikhet
Sänkta löner på BBC för ökad jämlikhet
Ett antal TV-profiler hos brittisk BBC får sina löner sänkta efter att frivilligt ha sänkt sina löner. Gemensamt för medieprofilerna är att de är män. Lönesäkningen sker för att motverka de ojämlika lönerna i företaget. Medellönen för BBC:s män är 9.3% högre än för kvinnorna i företaget, och över 60% av företagets högst avlönade personer är män.

När kvinnliga TV-profiler valde att lämna BBC på grund av lönediskriminering kom företaget i fokus för sin personalpolitik och lönesättning. Nu väljer flera av de manliga TV-profilerna i det brittiska medieföretaget att sänka sin löner. Lönesänkningen är frivillig, och har accepterats av företagsledningen.

TV-profilerna sänker sina löner för att uppnå en bättre balans avseende lönerna på företaget. Flera av profilerna har offentligt tagit strid mot sina kvinnliga kollegors låga lönenivåer. Målet med lönesänkningen är att få BBC att betala jämlika löner, där olika kollegor som gör liknande arbetsuppgifter skall ha liknande löner.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!