Hotfulla anhöriga ett allt större problem för vårdpersonal

Hem Fokus Hotfulla anhöriga ett allt större problem för vårdpersonal
Hotfulla anhöriga ett allt större problem för vårdpersonal
Personalen på landets akutmottagningar upplever allt större problem med hotfulla anhöriga. Särskilt utsatta är vårdpersonalen i landets större städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Utöver den tunga arbetsbelastningen med ett stort inflöde av patienter måste personalen hantera anhöriga som med med hot om våld och andra hot försöker få personalen att göra avsteg från sina rutiner där den sjukaste eller mest skadade patienten för vård först.

NB Nyhetsbyrån har efter samtal med personal på några av landets mest belastade akutmottagningar fått bekräftat att hotfulla anhöriga utgör ett allt större problem för landets vårdpersonal. Det blir allt mer vanligt förekommande att anhöriga hotar personal för att försöka påskynda vård eller annan behandling.

Annons

Det förekommer att aggressiva anhöriga förföljer personal efter avslutat arbetspass då man inte fått det gensvar man har önskat på sina hot. Dessutom förekommer hotfulla situationer i olika arbetsmoment, där anhöriga och patienter använder illa dolda hot för att försöka påskynda vård.

I vissa fall där patienter utsatts för grovt våld har anhöriga stormat akutmottagningar. Genom detta agerande försvåras vård av andra patienter. Dessutom binds stora resurser upp i from av ordningsvakter och polis för att skydda personal och andra patienter.

De anställda på olika akutmottagningar i Uppsala, Malmö och Stockholm berättar att problemet snabbt eskalerar. Mycket av den tid som nu används för att förklara för aggressiva anhöriga hur vården bedrivs skulle kunna användas för patientvård. I flera fall upplever såväl läkare, sjuksköterskor och undersköterskor starkt obehag för den totala brist på förståelse som de upplever från vissa anhöriga.

Arbetsledningarna på storstädernas akutmottagningar har de senaste åren fått prioritera säkerhetsarbete. Antalet ordningsvakter har förstärkts och personalens utbildningsdagar har allt mer handlat om hur man hanterar hotfulla situationer.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!