Slog sönder socialsekreterarens hem som hämnd

Hem Fokus Slog sönder socialsekreterarens hem som hämnd
Slog sönder socialsekreterarens hem som hämnd
En ’ensamkommande’ 24-årig afghan fick avslag på sin begäran om pengar från socialtjänsten och hämnades. Han sökte upp socialsekreterarens bostad och slog sönder den inför ögonen på bl a den sexåriga dottern. Brottslingen kunde dock så småningom gripas och dömdes till fängelse och utvisning, men detta överklagades. Hovrätten upphäver nu utvisningsbeslutet liksom fängelsedomen.

Den ’ensamkommande’ fick 2011 permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan man läsa i förundersökningsprotokollet. Han har sedan dess i huvudsak levt på socialbidrag. Sedan något år tillbaka ställer socialtjänsten dock en del krav på motprestation, framför allt vissa intyg. Då tröttnade delinkventen och började hota socialsekreteraren.

Brottslingen vandaliserade sedan socialtjänstens kontor på kommunalhuset i Örnsköldsvik. Han räknade då med att polisen skulle gripa honom. När inte det skedde, tog han sig hem till socialsekreteraren. Hon var vid tillfället föräldraledig med små barn hemma.

Brottslingen slog först sönder delar av huset varpå han misshandlade socialsekreterarens sambo med en spade. Paret lyckas dock övermanna brottslingen och avväpna honom, varpå han kunde överlämnas till polisen. Han dömdes sedermera till tio månaders fängelse och utvisning. En dom som nu alltså upphävs.

Den attackerade familjen är besviken över hovrättens dom, känner sig svikna av samhället och funderar på att flytta. De känner sig oroade för framtiden. Tills vidare har paret vidtagit säkerhetsåtgärder eftersom de fruktar repressalier.

 

Christopher Jarnvall