Slog sönder socialsekreterarens hem som hämnd

Socialsekreterarens sönderslagna hem 2018 01 31
En ‘ensamkommande’ 24-årig afghan fick avslag på sin begäran om pengar från socialtjänsten och hämnades. Han sökte upp socialsekreterarens bostad och slog sönder den inför ögonen på bl a den sexåriga dottern. Brottslingen kunde dock så småningom gripas och dömdes till fängelse och utvisning, men detta överklagades. Hovrätten upphäver nu utvisningsbeslutet liksom fängelsedomen.

Den ‘ensamkommande’ fick 2011 permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan man läsa i förundersökningsprotokollet. Han har sedan dess i huvudsak levt på socialbidrag. Sedan något år tillbaka ställer socialtjänsten dock en del krav på motprestation, framför allt vissa intyg. Då tröttnade delinkventen och började hota socialsekreteraren.

Brottslingen vandaliserade sedan socialtjänstens kontor på kommunalhuset i Örnsköldsvik. Han räknade då med att polisen skulle gripa honom. När inte det skedde, tog han sig hem till socialsekreteraren. Hon var vid tillfället föräldraledig med små barn hemma.

Brottslingen slog först sönder delar av huset varpå han misshandlade socialsekreterarens sambo med en spade. Paret lyckas dock övermanna brottslingen och avväpna honom, varpå han kunde överlämnas till polisen. Han dömdes sedermera till tio månaders fängelse och utvisning. En dom som nu alltså upphävs.

Den attackerade familjen är besviken över hovrättens dom, känner sig svikna av samhället och funderar på att flytta. De känner sig oroade för framtiden. Tills vidare har paret vidtagit säkerhetsåtgärder eftersom de fruktar repressalier.

 

Christopher Jarnvall

Chefredaktör

Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.