Två miljarder i budget för ‘ensamkommande’ män

Afghaner 2018 02 03
Omkring 9.000 så kallade ensamkommande yngre män (inte barn längre) kommer att särbehandlas i budgeten. Trots att det är klart att de inte har skyddsbehov får de nu enligt regeringsförslaget som nyligen kom uppehållstillstånd om de söker in till gymnasier eller liknande utbildning.

Prislappen för detta hamnar upp emot två miljarder per år – alltså drygt 200.000 per ‘ensamkommande’ och år. Den kostnaden täcker dock endast själva gymnasieplatsen, vilken enligt Skolverket kostar någonstans mellan 84.000 och 340.000 kronor – alltså i snitt drygt 200.000 kronor. På detta skall läggas utgiften för kost och logi och studiebidrag, så slutsumman lär hamna på drygt fyra miljarder per år.

Budgeterade två miljarder räcker alltså bara till knappt hälften av den verkliga kostanden.

Lagförslaget kring de ‘ensamkommande’, som lades fram nyligen talar inte om några motprestationer. Inte heller nämns några tidsbegränsningar eller skäl till att uppehållstillståndet ges. Det är alltså mycket svårt att kalkylera slutkostnaden.

Man skulle kunna se kostnaderna för de 9.000 ‘ensamkommande’ männen som en form av bistånd. Men problemet är att Sverige inte har vare sig lokal- eller utbildningsresurser över för att tillhandahålla detta bistånd. Den belastning dessa 9.000 ‘gymnasister’ utgör läggs på toppen och går ut över andra elever.

Och nu till den svåra frågan: Varifrån tas de – säg – totalt runt 2,5 miljarder icke budgeterade kronor som hela denna lilla extra manöver kommer att kosta extra varje år? Biståndsbudgeten? Eller kommer pengarna för de ‘ensamkommande’ afghanska männens vistelse och utbildning att gå ut över vården och omsorgen?

Och slutligen kommer den allra svåraste frågan: Vilket Alliansparti kommer att direkt eller indirekt stödja regeringen och Vänsterpartiet när detta förslag skall röstas igenom? För utan stöd av – säg – Centerpartiet faller det…

 

Christopher Jarnvall

Chefredaktör

Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.