Öland drabbat av får- och lammstölder

Hem Fokus Öland drabbat av får- och lammstölder
Öland drabbat av får- och lammstölder
En stöldliga härjar på Öland. Tjuvarna har stulit ett 30-tal får och lamm i Borgholms kommun. Efter stölderna har rester av slaktade får påträffats, vilket har fått såväl djurägare som polis att tro att de stulna djuren slaktats tämligen omgående efter stölderna.

Under de senaste åren har ett större antal får och lamm stulits på Öland. Omfattningen av djurstölderna är inte helt klarlagt, men under 2015 och 2016 försvann två dussin fårtackor bara i Borgholms kommun. Under 2017 ökade djurstölderna – och under bara det andra halvåret anmäldes cirka 35 lamm och får som stulna ur sina hägn.

Djurägarna misstänker att de stulna djuren slaktas och blir föda kort tid efter det att fåren och lammen har tillgripits. Efter några av stölderna har det påträffats identifierbara slaktade djur i närheten av brottsplatsen.

Stölderna har upptäckts i samband med inventering. Polisen i Kalmar bedriver för tillfället en förundersökning om stöld, men saknar i nuläget spår efter får- och lammtjuvarna.

 

Fredrik Antonsson