Öland drabbat av får- och lammstölder

1-buesum-schafeFoto: Elmschrat Coaching Blog / Wikipedia
En stöldliga härjar på Öland. Tjuvarna har stulit ett 30-tal får och lamm i Borgholms kommun. Efter stölderna har rester av slaktade får påträffats, vilket har fått såväl djurägare som polis att tro att de stulna djuren slaktats tämligen omgående efter stölderna.

Under de senaste åren har ett större antal får och lamm stulits på Öland. Omfattningen av djurstölderna är inte helt klarlagt, men under 2015 och 2016 försvann två dussin fårtackor bara i Borgholms kommun. Under 2017 ökade djurstölderna – och under bara det andra halvåret anmäldes cirka 35 lamm och får som stulna ur sina hägn.

Djurägarna misstänker att de stulna djuren slaktas och blir föda kort tid efter det att fåren och lammen har tillgripits. Efter några av stölderna har det påträffats identifierbara slaktade djur i närheten av brottsplatsen.

Stölderna har upptäckts i samband med inventering. Polisen i Kalmar bedriver för tillfället en förundersökning om stöld, men saknar i nuläget spår efter får- och lammtjuvarna.

 

Fredrik Antonsson

 

Redaktör

Jag heter Fredrik Antonsson och har under ett drygt decennium varit väldigt aktiv i de sociala medierna. Jag började som politisk bloggare, till en början partilojal, men efterhand i form av en konservativ ”enmanstankesmedja”. Jag har alltid varit fascinerad av ordets makt, och av hur nyhetsflödet påverkar oss och våra åsikter. Att få vara en del av Nyhetsbyrån – Nota Bene är en naturlig utveckling för mig som skribent. Precis som chefredaktören kommer mina egna värderingar inte att färga nyheterna, mer än att urvalet kommer att vara sådana ämnen som jag och vi anser vara viktiga för samhället. En bra nyhetsartikel är en artikel som får läsaren att tänka till, reflektera och se en ny vinkel. Det är min förhoppning att vi kommer att kunna leverera just det till våra läsare. Min egen kanal i de sociala medierna ’I otakt’ kommer att leva vidare som min egen pysventil.