Köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin långa

Hem Fokus Köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin långa
Köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin långa
Regeringens målsättning är att alla barn skall få en bedömning av BUP – Barn- och Ungdomspsykiatrin – inom 30 dagar. Inget landsting i landet klarar av att erbjuda barn i behov av utredning och uppföljning vård inom regeringens fastställda målsättning. Skillnaderna inom landet är stora. De senaste åren har tillgängligheten försämrats.

Den försämrade tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin överensstämmer i stort tidsmässigt med regeringens avveckling av den så kallade kömiljarden. Kömiljarden belönade de landsting som klarade av att leverera barn- och ungdomspsykiatrisk vårdkontakt inom 30 dagar. Socialminister Annika Strandhäll försvarar trots det regeringens beslut.

År 2015, innan kömiljarden hade avskaffats helt fick 89% av barn och ungdomar med behov av stöd från BUP en första vårdkontakt inom regeringens målsättning. År 2017 fick 75% av barnen och ungdomarna den vårdkontakten inom 30 dagar.

Som ytterligare orsak till den minskade tillgängligheten anges flyktingkrisen hösten 2015, som medförde ett kraftigt ökat tryck på BUP.

Regeringen och socialminister Strandhäll ser bristen på personal som det stora problemet inom BUP. Regeringen satsar därför på att använda medel för att öka antalet utbildningsplatser för psykiatriker, psykologer och kuratorer.

Tiden för att utbilda en kurator är 3.5 år, medan det tar 6 år att utbilda en legitimerad psykolog. Utbildningstiden för en legitimerad psykiatriker för barn- och ungdomspsykiatrin är först en läkarutbildning på 5.5 år plus allmäntjänstgöring – AT – under 1.5 år. Därefter följer specialistutbildning till psykiatriker på 5 år.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!