Platsbrist pressar sjukhus

Hem Fokus Platsbrist pressar sjukhus
Platsbrist pressar sjukhus
Brist på platser och personal pressar Stockholms akutsjukhus hårt. På såväl Danderyds sjukhus som Södersjukhuset larmar personal om en ohållbar situation. Patienter placeras i lokaler som inte skall vara vårdsalar i brist på plats. Personalen får ta ansvar för fler patienter än vad som kan anses rimligt. Enligt flera källor på de två akutsjukhusen är patientsäkerheten allvarligt hotad.

Södersjukhusets uppmärksammade stabsläge för några veckor sedan blev inte långvarigt, men fick ändå massmedial uppmärksamhet. Sjukhusledningen löste en kaosartad situation på sjukhusets akutmottagning genom att överbelägga vårdavdelningarna extremt hårt. Enligt personal på Södersjukhuset som NB Nyhetsbyrån flyttades bara ett problem från en plats till flera andra platser.

Patienter placerades i undersökningsrum, hygienutrymmen, receptionslokaler och andra platser där det fanns fysisk plats för en säng. Personalen på vårdavdelningarna fick hantera en kraftigt ökad arbetsbelastning, som till viss del håller i sig fortfarande. Södersjukhuset är fortfarande hårt ansatt av ett stort patientflöde, för få vårdplatser och för lite personal.

Nu kommer samma larmrapporter från ett annat akutsjukhus i Stockholm. På Danderyds sjukhus placeras patienter i dagrum, receptioner och duschutrymmen i brist på vårdplatsutrymme. När trycket på akuten har varit för hårt har flera av akutens patienter placerats i sjukhusets kulvertsystem. Patienter har missats i överrapportering, och varit bortglömda under flera timmar enligt källor på Danderyd som NB Nyhetsbyrån har talat med. Patientsäkerheten anses av våra källor vara satt ur spel.

Bristen på platser beror på bristen på personal. Ny personal som anställs lämnar inte sällan arbetsplatserna på akutsjukhusen kort efter anställning. Som skäl anges ofta den ohållbara arbetssituationen och känslan av att alltid vara otillräcklig. I sjukhusen medarbetarenkäter är det allt färre bland de anställda som skulle rekommendera sin arbetsplats till kollegor.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!