Möjlig terrorist – men får inte utvisas

Europadomstolen 2018 02 13
Vi är låsta. Sverige är på många sätt lamslaget, vi lever i någons slags vaccum, där våra lagar många gånger – och inte bara våra egna utan även Europadomstolen – förhindrar att vi agerar på ett sätt som allt förnuft och självbevarelsedrift uppmanar oss att göra. Vi blir på sätt och vis slavar under lagarna.

Jo visst, land skall med lag byggas – men vad skall man då säga om följande?

TT har tidigare rapporterat om en marockan, som SÄPO har pekat ut som en potentiell terrorist – ett nationellt säkerhetshot. SÄPO larmar med jämna mellanrum om liknande personer. I det här fallet handlar det om en som kom från Marocko och fick uppehållstillstånd 2005. I mars 2016 konstaterade SÄPO att mannen i fråga var en fara för Sverige och att han borde utvisas.

Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade inget att invända mot SÄPO:s analys.

Marockanen gick dock vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Han hade uppenbarligen lärt sig hur man skall göra för att lyckas förhindra eller förhala ett nationellt beslut. Mannen pekade på, att han riskerade tortyr i Marocko, eftersom svenska myndigheter hade pekat ut honom.

Den svenska regeringen svarade domstolen, att situationen för mänskliga rättigheter hade förbättrats i Marocko, varför mannens fruktan för tortyr kunde anses vara obefogad. Europadomstolen menade dock, att tortyr inte kunde uteslutas och Sverige ansågs ha kränkt en av artiklarna i människorättskonventionen.

Exakt var den marockanske mannen numera befinner sig är oklart. Troligen i Sverige. Den svenske terrorforskaren Magnus Ranstorp konstaterar, att vi har ett ‘jättedilemma’. Vi blir inte av med en person som är farlig och bör utvisas. Problemet är inte unikt för Sverige – även om här lär finnas många som marockanen ifråga. Det menar SÄPO. Och i stora delar av Europa ser det likadant ut.

Antalet migranter som utgör en fara för Sverige har ökat kraftigt på senare år. Det tycks alltså inte ha varit ‘en myt’ att många potentiella hot tog sig hit med strömmarna 2015. Även om vissa grupperingar hävdade att det förhöll sig så. Alla kom inte då, många hade funnits lång tid i Sverige.

Under 2017 anmäldes 961 potentiella säkerhetsärenden till SÄPO av Migrationsverket. Året före var det 739 anmälningar, år 2015 anmäldes 461 och 2014 var antalet anmälningar 109. Sammantaget under fyra år: 2.270 stycken. Det handlar oftast om asylanter men även om andra som söker uppehållstillstånd i vårt land.

SÄPO utfärdar också med jämna mellanrum en s k erinran mot att vissa människor får uppehållstillstånd. Under 2016 och 2017 handlade det om totalt cirka 100. År 2015 var det 29 fall av erinran. I dessa fall är det förstås lättare att bli av med personerna. Så snart de fått uppehållstillstånd, kan det vara omöjligt, som fallet ovan lär oss.

Statistiken ser alltså ganska dyster ut och SÄPO är hårt belastat av dessa ärenden. Så vi lär få leva med detta: Möjliga terrorister, som vi inte får utvisa. Detta gör oss förstås obehagligt skyddslösa. Domar i Europadomstolen kan dessutom inte överklagas.

 

Christopher Jarnvall

Chefredaktör

Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.