USA vill skicka ‘hem’ terroristerna

IS-terrorister 2018 02 13

USA vill att Sverige och andra länder tar hem ‘sina’ terrorister från Syrien. Fängelserna håller på att bli överfulla, risken tycks även vara överhängande att fångarna radikaliseras ytterligare och kanske även släpps lösa när det inte finns plats att förvara dem.

Sverige är dock illa förberett på att ta ‘hem’ terroristerna. Terrorforskaren Magnus Ranstorp konstaterar, att det skulle leda till ett ökat hot mot det svenska samhället, om IS-terroristerna kom tillbaka. Vi kan inte hantera dem. De skulle generellt inte kunna dömas och därför oftast försättas på fri fot.

Ur ett svenskt perspektiv är det alltså bättre, att de sitter i Syrien, menar Ranstorp. Vår lagstiftning kan inte hantera att vi får tillbaka terrorister och mördare. I Frankrike, exempelvis, är det olagligt att vara med i en terrororganisation. Fransmännen kan åtala alla återvändare. Det kan inte Sverige. Det krävs bevis för att enskilda individer har begått brott och sådana bevis blir svåra att få fram.

Sverige behöver heller inte ta emot terroristerna. Justitieminister Morgan Johansson konstaterar, att vi inte har fått någon direkt propå, att man – om en sådan kommer – får ta ställning då. Men, säger han, det viktigaste är att terroristerna rannsakas och döms.

I Sverige håller man på att ta fram en lag om att kriminalisera samröre med terrororganisationer. Men den dröjer, som det ser ut.

Sedan 2012 har runt 300 islamister rest från Sverige för att ansluta sig till framför allt IS. Hälften har återvänt.

Christopher Jarnvall

Chefredaktör

Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.