Utredningar om böneutrop från moské i Växjö

Hem Fokus Utredningar om böneutrop från moské i Växjö
Utredningar om böneutrop från moské i Växjö
Såväl Polismyndigheten som Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd utreder för närvarande en ansökan om att få ha böneutrop från moskén i stadsdelen Araby. Stiftelsen Växjös muslimer har ansökt om att få ha böneutrop från den provisoriska moskén en gång i veckan. Polisen anser att det är svårt att säga nej från deras sida men inväntar besked från politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Imanen Abu Helal säger sig tro att böneutropen kan påverka integrationen positivt. Stiftelsens målsättning med böneutropen är att Växjös muslimer skall känna sig mer hemma. Böneutropen skall ses som en markering och bekräftelse på en fungerande religionsfrihet. Samtidigt säger sig imanen Abu Helal förstå att det kan finnas skepsis och oro över det eventuella nya inslaget i Växjös stadsbild.

Utredningen om böneutropen från den provisoriska moskén i stadsdelen Araby drivs parallellt. Polismyndigheten avvaktar besked från politikerna i kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd innan man går vidare. Samtidigt konstateras det från utredaren hos polisen i Kronoberg att det kommer att bli svårt att stoppa böneutropen. Polisen tar i sin utredning hänsyn till eventuella risker för ordning och säkerhet i moskéns närhet.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!