Varför har så få noterat detta?

196B4949-32DC-4D85-BEE5-2C0C20B86108
Vi håller på att få en grundlagsändring i Sverige, ser det ut som. Smygvägen. Ingen talar om det, mer än några enstaka, idoga eldsjälar som skriver om det. Är det någon som noterar det?

Regeringen kommer att lägga en proposition och man kommer sannolikt att få igenom den. Sedan blir det val och en ny omröstning. Grundlagsändring. Och så plötsligt står vi där utan att ha förstått hur det gick till…

Moderaterna och flera andra partier verkar vara inne på samma linje: Information skall fördelas selektivt. För detta är den viktigaste punkten.

Det man talar om utåt är förstås de mer positiva delarna – att hyfsa debatten. Få vettiga människor tycker väl egentligen att det är positivt med en sanslös och oansvarig debatt på sociala media. Få förnekar väl, att var och en som ger sig in i ett offentligt samtal – eller kanaliserar detsamma – faktiskt måste ta sitt ansvar.

Det man inte talar om är detta: Regeringen kommer – ytterst – att vara den som avgör vilka som är seriösa eller oseriösa media. Detta kan naturligtvis bädda för godtycke och politisering  – kommer antagligen att göra det. Dessutom koncentreras informationen till ett fåtal stora aktörer som får tillgång till all information.

Och där har vi det kanske allra värsta med denna föreslagna grundlagsändring: I en demokrati behöver människor ha tillgång till information, så att de kan bilda sig en egen uppfattning. Annars är vi hänvisade till stora mediekoncerner som kan välja att ge ut information – eller att undanhålla den.

I en fri demokrati måste tillgången på information också vara demokratiskt fördelad. För att vi skall kunna granska och bedöma. Det var själva tanken med offentlighetsprincipen, som nu riskerar att beskäras å det grövsta.

 

Christopher Jarnvall

Chefredaktör

Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.