SÄPO behöver en ’modern’ lagstiftning

Hem Fokus SÄPO behöver en ’modern’ lagstiftning
SÄPO behöver en ’modern’ lagstiftning
Säkerhetspolisens årsbok för 2017 anger att växande extremistmiljöer liksom terrorhot varannan dag är det nya ’normalläget’ i Sverige. Det handlar också om underrättelsehot från främmande makt och bristande säkerhetsskydd. Därför behöver SÄPO en förändrad och ’modern’ lagstiftning. Det handlar om att kunna få tillgång till datalagring och hemlig dataavlyssning liksom svensk signalspaning. Det skriver Dagens Juridik.

Det finns tre olika grupper Säkerhetspolisen speciellt bevakar: Den våldsbejakande islamismen utgör det största hotet, enligt SÄPO. På några år har antalet individer ökat från hundratals till tusentals. Därutöver bevakar man den s k vit-makt-miljön och de vänsterautonoma miljöerna.

Annons

SÄPO självt bedömer att deras uppdrag aldrig har varit mer omfattande. Det som idag stoppar den lagstiftning SÄPO önskar sig är hänsyn till den personliga integriteten. Den tidigare SÄPO-chefen – nyblivne Rikspolischefen – Anders Thornberg har kallat förslaget om begränsad datalagring för en ’katastrof’.

Då det gäller säkerhetsskydd pekar SÄPO bl a på hur svenska myndigheter brister i säkerhetsanalysen vid upphandling. Något vi har sett vid Transportstyrelsen, men som också Polisens egen upphandling har kritiserats för.

För att möta dagens och morgondagens behov, kommer SÄPO att anställa runt 300 nya personer under de kommande åren.

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!