Pionjärflygaren Amelia Earhart återfunnen

92981665-1D2C-43E4-8187-F772FB044E78
Amelia Earhart var en kvinnlig amerikansk pilot och äventyrerska. Hon var den första kvinnan som, drygt trettioåring, flög över Atlanten – från väst till öst – 1928. Hon hade då sällskap av två pilotkolleger.

År 1937 gjorde hon ett försök att flyga runt jorden, men efter någon månad försvann hon tillsammans med flygplanet och navigatören Fred Noonan någonstans över Stilla havet. Man fann dem aldrig och 1939 dödförklarades Earhart.

Året därpå hittades kvarlevorna av en strandsatt människa på en avlägsen ö i Stilla havet, den lilla Nikumaroro, belägen cirka 290 mil sydväst om Hawaii. En skalle och ett antal ben av en människa samt en kvinnosko återfanns. Liksom en flaska Benedictine-likör, en dryck Earhart brukade bära med sig. I alla år trodde man att benresterna hade tillhört en man. Detta hade fastställts redan 1941.

Skelettdelarna har sedermera försvunnit och man har alltså inte kunnat analysera dem med moderna metoder. Nu, med nya alternativa undersökningsmetoder, har det med 99 procentig säkerhet konstaterats, att det faktiskt handlar om Earharts ben. Detta enligt nya rön, som BBC.com skriver om.

Man har använt fotografier liksom Earharts pilotlicens och körkort för att göra en bedömning av hennes kroppsproportioner. Man har då funnit att dessa matchar de skelettdelar som återfanns 1940. Kvarlämningarna tillhörde en kvinna av europeiskt ursprung över medellängd, vilket Earhart var.

Earharts minne högtidlighålls med jämna mellanrum och hon ansågs vid tiden för sitt försvinnanade vara en av världens mest berömda kvinnor.

Hon var samtida med den brittisk-kenyanska pionjärpiloten Beryl Markham, som blev den första kvinnan att ensam flyga över Atlanten – från öst till väst – 1936. Markham levde dock till hög ålder, gav ut självbiografin ‘West with the Night’ 1942 (svensk översättning: ‘Västerut i natten’) och dog i Kenya 1986.

 

Christopher Jarnvall

Chefredaktör

Jag heter Christopher Jarnvall och har under många år fört offentliga samtal med stora delar av samhället. Under åren har jag hunnit med att vara politisk redaktör i dagspressen och har under ett par decennier givit ut nyhetsbrev kring olika ämnesområden. Sedan kom sociala media med alla dess möjligheter… Jag är intresserad av att läsa nyheter sådana de är och med alla fakta på bordet. Därför kommer jag att skriva om det som sker just utifrån den förutsättningen. Det skall handla mycket om samhälle – inte minst vård, omsorg och säkerhet. Mina värderingar väver jag inte in i nyhetsartiklarna. Dem sparar jag till de kommentarer jag skriver vid sidan av de rena nyhetsartiklarna. Jag kommer också att hålla mina värderingar till min sida ’Samtal med samhället’.