Andelen öppet arbetslösa i Stockholm

Hem Fokus Andelen öppet arbetslösa i Stockholm
Andelen öppet arbetslösa i Stockholm
Tittar man på Stockholms arbetslöshet under årets två första månader 2018 konstaterar vi, att andelen arbetslösa inom kategorin utlandsfödda i det närmaste är fyra gånger så hög som inom kategorin svenskfödda.

I februari 2018 ser det ut så här: Av hela Stockholms befolkning i åldersspannet 16-64 år är 3,2 öppet arbetslösa. 1,7 procent svenskfödda och 6,6 procent utlandsfödda är öppet arbetslösa. Störts är skillnaden i åldersgruppen 25-54 år – 1,8 respektive 7,2 procent. Totalt har Stockholm en genomsnittliga arbetslöshet på 3,5 procent.

Annons

Januaris siffror är i stort sett desamma.

Ser man på siffror (oktober 2017, fördelat efter födelseland) vad det gäller andel av befolkningen 18-64 år som var öppet arbetslösa samt – pålagt – i någon form av program för aktivitetsstöd (angivet inom parentes), ser det ut som följer:

  • Sverige 1,6 procent (0,9)
  • Övriga Norden 1,8 procent (1,5)
  • EU (de 15 första) 1,9 procent (0,8)
  • EU (nya länder) 3,1procent (1,2)
  • Övriga Europa 4,5 procent (2,9)
  • Nordamerika 3,2 procent (1,6)
  • Sydamerika 4,4 procent (2,3)
  • Asien 8,2 procent (4,6)
  • Afrika 11,1 procent (7,2)

Källor: statistik.Stockholm.se samt SCB

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!