Ytterligare resurser för ’ensamkommande’

Ytterligare resurser för ’ensamkommande’
Regeringen skriver i ett pressmeddelande, att man i vårändringsbudgeten förstärker det tillfälliga kommunstödet för  de kommuner som vill låta s k ensamkommande bo kvar. Det handlar om en ny satsning på 200 miljoner kronor. Pengarna fördelas automatiskt mellan kommuner där ’ensamkommande’ unga, som inte har flyttat till ett anläggningsboende, bor efter 18-årsdagen.

Vårändringsbudgeten för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Under de senaste åren har många ’ensamkommande’ fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte, att de under asylprocessen har hunnit bli 18 år. Detta gör att kommunerna inte längre har rätt till ersättning för deras boende. Därför har många ungdomar blivit tvungna att flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort.

I höstas avsatte regeringen 390 miljoner kronor i höständringsbudgeten samt 195 miljoner kronor i budgeten för ändamålet. Nu tillförs alltså ytterligare 200 miljoner kronor för 2018.

 

Christopher Jarnvall