Utländska medborgare kan avgöra valet i Sverige

Utländska medborgare kan avgöra valet i Sverige

I det svenska valet 2018 får totalt 578.000 utländska medborgare rösta i kommuner och landsting. Detta enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är 123.000 fler röstberättigade utländska medborgare jämfört med 2014.

Annons

Dock visar statistiken att fåtalet utnyttjar sin rösträtt.

Utländska medborgare som har varit folkbokförda i Sverige i minst tre år i följd har rätt att rösta i kommun- och landstingsval. EU-medborgare samt norrmän och islänningar kan rösta utan treårsregeln. Enligt SCB rör det sig alltså i år om närmare 600.000 utländska medborgare. Fler än någonsin.

Detta är inget nytt. Möjligheten har funnits sedan 1970-talet.

Men siffror från det senaste valet visar, att endast tre av tio utländska medborgare valde att gå till valurnorna. Samtidigt röstar allt fler svenska medborgare i kommunvalet. Siffror från de senaste tio åren pekar på att deltagandet i kommunfullmäktigevalen har ökat i 277 av Sveriges 291 kommuner.

En del oroas över att ett lågt valdeltagande bland utländska medborgare tyder på brist på känsla av legitimitet och ett växande utanförskap. Jo, så kan det ju vara. Men finns det ändå inte en viss logik i att medborgarskapet skall vara eftersträvansvärt och kopplat till rösträtten?

Så är det ju i Riksdsgsvalet och i den mån man inte är medborgare men ändå skattebetalare i en kommun, kan det ju också vara rimligt att man får rösta om vem som skall hantera ens pengar. Låt vara att rösträtten naturligtvis inte är kopplad till skatten…

Vänstern – enkannerligen Socialdemokraterna – har förstått att många latenta röster finns bland soffliggarna runtom i kommunerna. Idag läggs ofta runt två tredjedelar av rösterna i typiska problemområden på S. Och det är knappast moderater och centerpartister som ligger på soffan i Husby.

Annons

Det är i det ljuset man skall se regeringspartiets ambitioner kring att få folk i Kista, Rosengård, Vivalla och Biskopsgården till valurnan. Det finns många nya röster att vinna för vänstern i bl a Stockholm, Göteborg, Malmö eller Örebro.

Lägg därtill ytterligare runt 65.000 nya svenska medborgare under 2017, som även får rösta i riksdagsvalet.

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!