Kungen griper in i Svenska Akademien

Kungen griper in i Svenska Akademien

Kung Carl XVI Gustaf säger i ett officiellt uttalande från Hovet, att de motsättningar som har uppstått inom Svenska Akademien är ’djupt olyckliga’ och att de riskerar att skada Akademiens viktiga verksamhet. Kungen är Svenska Akademiens höge beskyddare och han vill att samtliga inblandade inser sitt ansvar för den viktiga institutionen och att de ser till att lösa konflikterna.

’För ledamöter av Svenska Akademien måste ansvaret för institutionen alltid komma i första hand’, säger kungen.

Kung Carl Gustaf menar också att monarken – d v s han själv – disponerar över de stadgar för Svenska Akademien, vilka Gustav III fastställde vid slutet av 1700-talet. Kungen kommer därför, med anledning av det som nu har timat bland ’De Aderton’ (numera bara tretton kring bordet), att överväga hur stadgarna skulle kunna kompletteras. Bl a avseende rätten till utträde.

 

Christopher Jarnvall