Pengar till polis och advokater – men inte till åklagare

Pengar till polis och advokater – men inte till åklagare

Polisen, Ekobrottsmyndigheten, domstolarna och Brottsoffermyndigheten får mer pengar. Det skriver Dagens Juridik. Det avsätts även 200 miljoner för rättsliga biträden i bl a migrationsmål. Det blir extra tillskott i regeringens vårbudget på över 400 miljoner kronor. Åklagarmyndigheten blir dock utan extra resurser.

Polisens ramanslag för den kommande budgetperioden ligger på drygt 24 miljarder kronor men polisen får nu även 200 miljoner kronor extra för att köpa skyddsutrustning, kroppskameror, automatvapen och mer utrustning till det nationella bombskyddet. Pengarna ska även gå till att utreda fler sexualbrott.

Ekobrottsmyndigheten får extra tillskott. Det ursprungliga anslaget var drygt 677 miljoner kronor men ytterligare 20 miljoner kronor för ’oförutsedda IT-kostnader’ föreslås.

Sveriges domstolar har ett ramanslag på drygt 5,6 miljarder kronor men skall få ytterligare drygt 10 miljoner kronor för att underlätta arbetet och främja kunskaperna när det gäller sexuella trakasserier och sexualbrott. Detta speciellt med tanke på den kommande nya samtyckeslagstiftningen. Brottsoffermyndigheten får tio miljoner kronor extra för insatser inom samma område.

Domstolsverket har förutspått en fortsatt starkt ökad ström av brottmål. Därför vill regeringen även öka anslaget till offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden och offentliga biträden. De får drygt 200 miljoner kronor. Domstolsverket pekar på att framför allt trycket på migrationsdomstolarna fortsatt är mycket stort med en mycket hög måltillströmning.

Förutom brottmål förväntas bland annat även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen att öka.

Dock verkar det inte bli extrapengar till Åklagarmyndigheten. Detta trots att myndigheten har begärt 177 extra miljoner i budgetanslag under de kommande åren. Myndigheten behöver kunna behålla åklagare och även fortsätta med IT-utvecklingen, något som nu kan äventyras.

 

Christopher Jarnvall