Vårändringsbudget med migrationsfokus

Vårändringsbudget med migrationsfokus

Finansminister Magdalena Andersson presenterade regeringens vårändringsbudget under måndagsmorgonen. Regeringen säger att vårändringsbudgeten har fokus på välfärdssatsningar. Trots det är den enskilt största posten regeringens reglering av skulder till landets kommuner i spåren av migrationskrisen.

Vårändringsbudgeten innehåller satsningar på 2.6 miljarder kronor, där den enskilt största satsningen är för att minska köer i svensk sjukvård. Regeringen vill öka tillgängligheten för landets patienter, då köer till läkarbesök och efterföljande ingrepp har ökat.

Regeringen skjuter till 600 miljoner kronor för att öka tillgängligheten och minska köerna i svensk sjukvård. I januari 2018 hade 36 000 patienter väntat längre än 90 dagar på operation, samtidigt som 55 000 patienter har fått vänta längre än 90 dagar på kontakt med specialistläkare. Utslaget per köande motsvarar regeringens satsning cirka 6500 kronor. Som jämförelse kan man redovisa kostnaden för en diskbråcksoperation, som kostar runt 48 000 kronor inklusive pre- och postoperativ vård. En artroskopi i ett knä kostar cirka 18 000 kronor.

Dessutom avsätter regeringen 350 miljoner kronor för ökad trygghet i äldreomsorgen. Man vill förbättra digitaliseringen inom äldreomsorgen, för att därigenom kunna frigöra personal för vårdarbetet.

Samtidigt tvingas regeringen att betalade skulder till landets kommuner som uppstod i samband med migrationskrisen. Totalt avsätter regeringen 4.9 miljarder för att täcka de utgifter som landets kommuner fick hantera i samband med den stora migrationen under hösten 2015 och vintern 2015/2016.

 

Fredrik Antonsson