Riksdagen tillkännager önskan om återinfört ämbetsmannaansvar

Riksdagen tillkännager önskan om återinfört ämbetsmannaansvar

Under onsdagen mottog regeringen ett tillkännagivande av Riksdagen. Tillkännagivandet innebär ett krav på regeringen att återinföra ett straffansvar för tjänstemän i offentlig tjänst. Innan ämbetsmannareformen 1976 kunde försummelse och/eller fel leda till att tjänstemannen ställdes till ansvar för tjänstefel. Ämbetsmannareformen inskränkte det straffrättsliga ansvaret för ämbetsmän och tjänstemän i det offentliga. Riksdagens tillkännagivande är första steget mot att återinföra tjänstemannaansvar.

Annons

Riksdagen uppmanar genom sitt tillkännagivande att regeringen skall anpassa rådande lagstiftning efter dagens förhållanden. Regeringen skall enligt tillkännagivandet införa ett tjänstemannaansvar där kommunala och statliga tjänstemän som brister i sin yrkesutöving och begår fel skall kunna ställas till ansvar och straffas.

Före ämbetsmannareformen 1976 fanns ett ämbetsmannaansvar som innebar att en tjänsteman som felade i tjänsten kunde ställas till ansvar för tjänstefel. Den offentligt anställda som av försummelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte sina arbetsuppgifter enligt gällande regelverk kunde dömas för tjänstefel. Påföljder var böter och fängelse. Dessutom kunde man innan ämbetsmannareformen använda särskilda ämbetsstraff, som suspension och avsättning.

Den regering som styr Sverige efter höstens riksdagsval kommer att behöva ta fram förslag om hur lagstiftningen skall utformas för kunna återinföra tjänstemannaansvaret i landet.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!