Land skall med känslor byggas…

Land skall med känslor byggas…

Vad var det som hände igår eftermiddag, egentligen?! Annie Lööf stod på en presskonferens och kallade regeringens förslag om att låta de s k ensamkommande stanna i Sverige för ett ’haveri’. Och sedan sade hon ’ja’ till förslaget…

Det är ingen ordning på Sverige – och det är definitivt ingen ordning på Centerpartiet..

Lagrådet är en samling mycket höga och tunga jurister. Det har framför allt en uppgift, nämligen att hjälpa regeringen att granska lagförslag innan de läggs fram till riksdagen.

Lagrådet säger om förslaget kring de ’ensamkommande’: ’Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas’.

Och Annie Lööf och Centern verkar tycka likadant. Men ändå röstar de för förslaget att låta en grupp unga vuxna utan asylskäl stanna i Sverige.

I och med detta är det faktiskt hela havet stormar i svensk migrationspolitik. Asylrätten är satt ur spel. I stort sett varenda rättslig princip är satt ur spel på detta område. Och man behöver heller inte kunna styrka sin identitet för att få stanna i Sverige.

Nej, det enda man behöver göra för att kvala in för denna särbehandling är, att säga att man ’har för avsikt att studera’. Inte studera. Det räcker med en ’avsikt’. Grattis!

Sedan verkar det också vara framgångsrikt att i förtäckta ordalag hota med att ställa till oreda och gå under jorden, om man inte får som man vill. Det gjorde nämligen aktivisterna till stöd för alla 9.000 ’ensamkommande’. Då har vi även lärt oss att hot och utpressning kan vara lönsamt.

Hela havet stormar, var ordet.

Riksrevisionen har granskat 26 migrationspolitiska propositioner mellan 2004 och 2016 – lag efter lag har stiftats utan konsekvensanalyser. Det är kanske inte så konstigt, för vad Lagrådet anser, verkar ju inte höra hit. Det verkar ju vara helt oväsentligt med en granskning, innan ett förslag läggs inför Sveriges lagstiftande församling.

Principlösheten och känslorna har tagit över. Ena dagen gör man ett taktiskt utspel i valrörelsen och kräver svenskkunskaper för att få bidrag – andra dagen delar man ut socialbidrag till papperslösa utan något krav på motprestation.

Ena dagen håller man en presskonferens om skärpningar, andra dagen en presskonferens om lättnader och undantag.

Ena stunden står man inför den församlade journalistkåren och kallar ett regeringsförslag ’haveri’ – för att strax därefter meddela, att man kommer att säga ’ja’ till ’haveriet’. Centern och dess partiledare förbryllar.

Och vi kan konstatera, att Sverige inte längre verkar styras av beslut som vilar på lagstiftning och konsekvensanalys. Nej, Sverige styrs av känslor och påtryckare som hotar med repressalier om de inte får som de vill.

Hela havet stormar och ingen styr skeppet.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!