Ökande andel äldre orsak till vårdkris enligt Strandhäll

Ökande andel äldre orsak till vårdkris enligt Strandhäll

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll fönekar i en intervju i Aftonbladet att det finns någon koppling mellan den snabbt ökande befokningen och krisen i svensk sjukvård. Enligt Strandhäll finns orsaken till vårdkrisen i andelen äldre i landet, som ökar snabbt. Samtidigt ökar köerna markant inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Flera landsting redovisar en ökning av antalet besök inom BUP med mellan 50 och 70 procent de senaste tre till fyra åren.

Annons

I en intervju i Aftonbladet lyfter sjukvårdsminister Annika Strandhäll fram en snabbt ökande äldre befolkning som en av huvudanledningarna till den svenska vårdkrisen. På frågan om migrationsvågen kan ha ökat påfrestningarna för svensk sjukvård svarar Strandhäll att det inte stämmer. Enligt Strandhäll finns det inte någon sanning i påståendet. Sjukvårdsministern tillägger att regeringen har ökat sjukvårdens ekonomi med 13 miljarder kronor sedan den rödgröna regeringen tillträdde 2014.

Källor inom BUP som NB Nyhetsbyrån talat med ställer sig oförstående till att ökningen av äldre i Sverige skall ha påverkat det massivt ökade trycket på barn- och ungdomspsykiatrin över landet. Inget landsting klarar i dag av kravet att erbjuda alla hjälpsökande barn eller ungdomar en första vårdkontakt inom 30 dagar. Man lyfter istället fram det stora antalet barn och ungdomar med traumatiska upplevelser i olika krigs- eller krismiljöer som orsaken till att barn- och ungdomspsykiatrin är satt under hård press.

Vid samtliga fyra BUP-mottagningar som NB Nyhetsbyrån har talat med anser man att migrationsvågen till Sverige starkt har bidragit till de kraftigt ökande köerna. Man uttrycker stark oro över framtiden, då personalbristen blir allt svårare i takt med att arbetsförhållandena blir allt mer ohållbara.

Vid de vårdcentraler och akutmottagningar som NB Nyhetsbyrån har varit i kontakt med kan man inte förstå sjukvårdministerns tvärsäkra konstateranden. Man anser rent generellt att migrationskrisen har förstärkt vårdkrisen. Samtidigt anses inte migrationskrisen vara det enda skälet till de ökande köerna. Ett större problem är personalflykten, som ofta beror på en allt mer pressad arbetssituation i sjukvården.

Samtidigt dras många av de som sökt sig till Sverige med stora hälsoproblem. Dessa har ofta har fått eftersatt vård tidigare. Flera läkare och sjuksköterskor anser att den åldrande befolkningen är en annan bidragande orsak. Tillsammans med de snabbt ökande befolkningstillväxten skapas större problem på svenska sjukvårdsinrättningar. Vården av nyanlända upplevs ofta som mer tidskrävande för vårdpersonalen, vilket leder till längre väntetider.

 

Fredrik Antonsson

Annons
Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!