Strandhäll ger de gamla hela skulden för vårdkrisen

Strandhäll ger de gamla hela skulden för vårdkrisen

Vi har en åldrande befolkning i Sverige och människor lever längre och längre. Det gör att vården inte räcker till. De gamla bär skulden. Det hävdar socialminister Annika Strandhäll (s). Hon understryker också, att det inte är den senaste invandringsvågen som är orsak till krisen.

Hur stämmer detta? Ja, delvis har Strandhäll rätt. Men eftersom hon bara säger en del av sanningen – och dessutom förnekar den andra stora orsaken till krisen – blir det helt fel. Fejk, helt enkelt.

Sverige har en åldrande befolkning. Det har vi haft under decennier och här har man sökt olika lösningar för att bl a ta emot den stora kull av 40-talister, där nu i stort sett alla är pensionärer.

Men Strandhäll ’glömmer’ att den äldre delen av befolkningen också omfattar migranter som har kommit hit som gamla och kan kvittera ut garantipension, alltså den lägre nivån, utan att ha betalat in ett öre. Dessutom har dessa människor förstås tillgång till svensk vård.

Behoven av vård är också stora bland de yngre migranter som har kommit. En oproportionerligt stor del av barn- och ungdomspsykiatrin upptas av unga migranter som kräver betydligt större resurser än motsvarande åldersgrupper födda i Sverige.

Annika Strandhäll mörkar alltså fakta. Inte bara mörkar – hon förnekar. En halv sanning ger inte hela bilden. En osanning ger en falsk bild. Dessutom borde hon ha läst på, innan hon uttalade sig.

Redan hösten 2016 rapporterade Socialstyrelsen, att det stora antalet asylsökande har tärt hårt på vårdens resurser.

Sen dess har det kommit ytterligare 100.000 asylansökningar, arbetskraftsinvandrare med familjer samt ett okänt antal tusen illegala invandrare som också har rätt till avgiftsfri svensk sjukvård – ’vård som ej kan anstå’, som det heter. Der är i stort sett all vård.

Till slut måste vi också komma ihåg, att den sittande vänsterregeringen faktiskt höjer pensionsåldern med motiveringen, att våra gamla aldrig har varit så friska och arbetsföra som idag…

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!