Elevhälsan larmar: Elever svimmar under Ramadan

Elevhälsan larmar: Elever svimmar under Ramadan

Skolhälsovården i Vingåkers kommun larmar om att elever från muslimska hem har svårt med skolgången under Ramadan. Skolbarn har mått dåligt under lektionstid på grund av sömn- och näringsbrist, som enligt skolhälsovården kan kopplas till firandet av Ramadan. Ett brev riktat till föräldrar i kommunen med en uppmaning om att se till att skolbarnen äter och sover ordentligt har försenats då man från kommunens sida inte vill peka ut någon specifik grupp familjer. 

Under tidigare år med Ramadan-firande har det förekommit att elever har svimmat under lektionstid. Skolhälsovården i Vingåkers kommun kopplar flera fall där elever mått dåligt till närings- och sömnbrist kopplat till fastan under Ramadan. Under Ramadan förväntas muslimen fasta under dygnets ljusa timmar, även om barn under pubertetsåldern i Koranen undantas av kravet på fasta. Skolhälsovården vid Sävstaskolan i Vingåker har sammanställt ett brev till föräldrar där man uppmanar dem att ta hänsyn till skolbarnens möjligheter att genomföra undervisningen.

Kommunens politiker vill inte peka ut någon specifik grupp av familjer. Man konstaterar istället att samtliga familjer skall ge skolbarnen rätt förutsättningar för inlärning. Att brevet från skolhälsovården blivit känt är något man från politiskt håll beklagar, dä brevet är att betrakta som arbetsmaterial.

Imamen Abd al Haqq Kielan vid moskén i Eskilstuna konstaterar i en intervju med SVT Sörmland att även de kristna borde fasta innan påsken, men att svenskarna då ”äter semlor så gott som dygnet runt”. Abd al Haqq Kielan lyfter fram att en kristen fasta hade inneburit kortare och anpassade skoldagar för eleverna. Abd al Haqq Kielan konstaterar även att så inte är fallet under Ramadan.

 

Fredrik Antonsson