Allt fler underkända elever i årskurs 9

Allt fler underkända elever i årskurs 9

En förändrad elevsammansättning ligger bakom en dramatisk ökning av antalet elever som lämnar årskurs 9 utan godkända betyg. Sveriges kommuner och landsting – SKL – lyfter fram den stora ökningen av antalet nyanlända elever som en förklaring till en tydlig och nedåtgående trend vad avser resultaten när eleverna lämnar grundskolan.

Antalet elever som lämnar grundskolan utan godkända resultat ökar kraftigt. SKL – Sveriges kommuner och landsting säger att den svenska skolans undervisning presterar bättre nu än för några år sedan, Men förbättringen räcker inte till när den svenska grundskolan skall undervisa elever med stora brister i utbildningen från hemlandet.

I flera kommuner har man konstaterat en ökning på runt 20% när det gäller andelen underkända elever de senaste åren. Kommuner som har tagit emot en oproportionerligt stor andel nyanlända påvisar de största ökningarna, som Lessebo och Uppvidinge i Småland. I dessa kommuner är läget i grundskolan synnerligen ansträngt då många elever kommer att tvingas gå om en eller flera årskurser. Detta kommer enligt källor i lärarfacket som NB Nyhetsbyrån har talat med leda till en ännu större brist på lärare samt allt större klasser och undervisningsgrupper.

Sveriges kommuner och landsting betraktar den nedåtgående trenden som kortsiktig och övergående. Flera lärare som NB Nyhetsbyrån har varit i kontakt med delar inte den optimistiska bilden, utan konstaterar att andelen barn med stora utmaningar vad gäller de mest basala kunskaperna numera finns från förskoleklasser till årskurs 9.

 

Fredrik Antonsson