SKL flaggar för stor personalbrist i offentlig sektor

SKL flaggar för stor personalbrist i offentlig sektor

Sveriges Kommuner och Landsting – SKL – aviserar om stora behov av fler anställda i den offentliga sektorn. För att upprätthålla dagens servicenivå på verksamheten i landets landsting och kommuner kommer man att behöva utöka personalstyrkan med 124 000 anställda till år 2025. Dessutom konstaterar man att det kommer att krävas en ökning av statsbidragen till kommunerna och landstingen på 37 miljarder kronor fram till och med år 2021.

För att upprätthålla dagens välfärd krävs stora satsningar på personal och avsevärt högre statsbidrag till landets kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting – SKL – flaggar för en stor personalbrist i kommuner och landsting framöver. Fram till 2025 kommer man att behöva anställa cirka 124 000 nya offentliganställda för att klara av dagens ambitionsnivåer i vård, skola, omsorg och annan verksamhet i kommunerna och landstingen.

SKL ser demografin i Sverige som ett allt större problem, där antalet äldre ökar snabbt. Dessutom konstaterar SKL att framtiden ser mörk ut. De egna prognoserna tyder på att kostnaderna för välfärden i framtiden ökar snabbare än intäkterna. För att klara av att behålla dagens kvalitetsnivåer i vård, skola och omsorg kommer det att behövas 37 miljarder kronor i ökade statsbidrag fram till 2021. Vill regering och riksdag se en högre kvalitet i sjukvård och skola framöver så kommer det att kosta betydligt mer.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 677 30 30 eller på Patreon.

Become a Patron!