’Nej’ till Nobel Center i dom

’Nej’ till Nobel Center i dom

Nobel Centers utseende och utformning har diskuterats flitigt under flera år. Kungen har varit kritisk, intressegrupper har demonstrerat, men en majoritet i kommunfullmäktige har ändå röstat igenom detaljplanen. Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet är för bygget på Blasieholmen. Det skriver DN.

Annons

Mark- och miljödomstolen skriver nu i en i dom, att varken översiktsplanen eller regler om strandskydd hindrar planerna, men att riksintresset innebär att planerna inte är giltiga.

’Planen bedöms på ett oåterkalleligt sätt påverka den så kallade läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad’. Rätten fortsätter:

’När det gäller allmänna intressen i övrigt har domstolen kommit fram till att detaljplanen för Nobel Center innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården på Blasieholmen’.

Detaljplanerna har i tidigare skede överklagats av bl a både privatpersoner och föreningar, som nu alltså fick rätt. Kritikerna – som har varit många – har dock inte fått något gehör tidigare. Länsstyrelsen meddelade i februari i år, att samtliga överklaganden skulle avslås.

Kritik har riktats mot att trafiksituationen i området på Blasieholmen kommer att bli problematisk när byggnaden väl står på plats. Andra instanser och privata aktörer har kritiserat byggnadens utformning.

Rätten anser inte att den tänkta trafiklösningen är tillräcklig:

’Domstolen anser även att utredningen inte ger stöd för att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har lösts på ett tillfredsställande sätt’, skriver man.

Annons

Rätten pekar även på problem för grannfastigheter till det planerade Nobel Center. En fastighet kommer att få sin utsikt skymd, vilket innebär att detaljplanerna inte tar tillräcklig hänsyn till befintlig bebyggelse i området.

Ylva Lageson, VD för Nobelhuset, menar dock, att man tillsammans med staden faktiskt har tagit hänsyn till att Blasieholmen är en plats med kulturhistoriska värden och att huset därför har anpassats till riksintresset.

Mark- och miljödomstolens dom kommer sannolikt att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans.

Jan Valeskog (S) är stadsbyggnadsborgarråd. Han skriver i ett pressmeddelande, att domen kommer att överklagas. Valeskog skrev även tillsammans med Joakim Larsson (M) och Christina Linderholm (C) under gårdagen en debattartikel i Svenska Dagbladet, där man argumenterade för Nobel Center. Alla tre parterna är ense om att domen bör överklagas.

Bland övriga partier, som röstade emot Nobel Center i stadshuset, är tongångarna betydligt mer positiva. Kristdemokraternas Erik Slottner skriver exempelvis, att beskedet från Mark- och miljödomstolen är ’glädjande’.

 

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!