Filmade våldtäkt och spred på Facebook – kan bli friad

Filmade våldtäkt och spred på Facebook – kan bli friad

Den 24-åring som dömdes i såväl tingsrätt som hovrätt för inblandning i den s k Facebookvåldtäkten kan ändå ha dömts och åtalats felaktigt. I så fall skulle domen komma att rivas upp, mannen kan frias och t o m få skadestånd. Idag prövar Högsta domstolen ärendet. Det skriver SVT.

Annons

’Det här är ett onormalt ärende. Det här har aldrig hänt tidigare’, säger Riksåklagarens företrädare My Hedström.

24-åringen dömdes senast i Svea hovrätt för grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt. Mannen fick åtta månaders fängelse. Vid tiden för domen, juni 2017, meddelade hovrätten att mannen skulle bli kvar i häktet fram till det att domen hade vunnit laga kraft. Mannen överklagade.

Nu visar det sig, att delar av den domen kan vara felaktig redan från själva tidpunkten för åtalet. Detta eftersom frågetecken har uppkommit om huruvida åtalspunkten grovt förtal egentligen skall ligga under Justitiekanslerns ansvarsområde – och inte under Åklagarmyndighetens ansvar. I detta fall åklagaren i Uppsala, där åtal väcktes.

Nils Pålbrandt var rådman i Uppsala tingsrätt när man gick igenom ärendet där och han konstaterar, att detta inte var något som var på tal vid den tidpunkten.

Grunden för tveksamheterna ligger i hur man skall bedöma den sändning som 24-åringen var ansvarig för, där våldtäkten som begicks i januari 2017 sändes live på Facebook. Den centrala frågan är nämligen om sändningen går in under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Rena teknikaliteter, alltså, ser det ut som.

Om det handlar om YGL, vilket Högsta Domstolen alltså väntas ge besked om under onsdagen, borde själva åtalet ha väckts av Justitiekanslern (JK), då det är JK och inte Åklagarmyndigheten som har ansvar för just de frågorna.

I praktiken innebär detta alltså att – om HD går på den linjen – domen kan vara felaktig. Likaså åtalet. Det kan sedan resultera i att åtalspunkten stryks, vilken innebär att den dömde mannen undkommer påföljd för brottet grovt förtal eftersom preskriptionstiden då har löpt ut.

Annons

Vad detta skulle innebära för mannens utdömda fängelsestraff är ändå oklart, då HD också väntas pröva huruvida mannen har gjort sig skyldig till underlåtenhet att avslöja våldtäkt – vilket han också dömdes för av tingsrätt och hovrätt.

Ärendet är hur som helst mycket komplicerat och något liknande har aldrig hänt tidigare. Det kan bli så, att mannen går fri och det kan även bli tal om skadestånd, enligt mannen advokat.

Christopher Jarnvall

 

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!