Fakta kring vård av illegala migranter

Fakta kring vård av illegala migranter

Vi har tidigare skrivit om att den vård som illegala migranter i Sverige erhåller ökar kraftigt och kommer att fortsätta att öka. Här nedan återfinner vi flera fakta kring detta fenomen. Källor är Statskontoret, SLL, VG-regionen, Region Skåne, Återvändandeutredningen, Folkbladet.

Annons

Lagen om personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd trädde i kraft den 1 juli 2013. Det var den förra Alliansregeringen som 2011 tillsammans med MIljöpartiet kom överens om att människor som befinner sig illegalt i Sverige skulle ha rätt till ’vård som inte kan anstå’. Det innebar mer än bara akutvård.

Redan innan lagen infördes erbjöd hälften av landstingen på eget initiativ den berörda gruppen viss sjukvård. Med lagen blev detta en skyldighet.

Lagen slår också fast, att landstingen skall erbjuda tandvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, hälsoundersökning samt subventionerade läkemedel.

Vården är kraftigt subventionerad. Ett läkarbesök kostar 50 kronor och behandling som ges efter remiss kostar 25 kronor. ’Papperslösa’ barn har tillgång till full sjukvård.

Landstingen får ersättning från staten för sina utlägg. Statsbidraget ligger på cirka 300 miljoner kronor per år och täcker kostnaderna för samtliga landsting – utom Stockholm som 2016 och 2017 gick back med totalt 100 miljoner kronor.

Vården av illegala migranter som vistas i Sverige har ökat kraftigt sedan lagen infördes. Vården är koncentrerad till större städer. Landstingen i de tre storstadsregionerna svarar för omkring 85 procent av de samlade vårdkostnaderna.

Totalt har kostnaderna av ’papperslösa’ i dessa regioner ökat med 118 procent sedan 2014, från 90,2 miljoner kronor till 196,9 miljoner kronor.

Annons

I Stockholms läns landsting har kostnaderna gått upp från cirka 57,9 miljoner kronor 2014 till 132,2 miljoner kronor 2017 – en ökning med 128 procent.

I Västra Götalandsregionen har kostnaderna stigit från 21,9 miljoner kronor 2014 till 51,8 miljoner kronor 2017 – en ökning med 136 procent.

I Region Skåne har kostnaderna gått upp från 10,4 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor 2017 – en ökning med 24 procent. Här var kostnaderna som högst 2016, då de uppgick till 20,5 miljoner.

I statistiken kan finnas ett bortfall, men det bedöms inte vara så omfattande eftersom vårdgivare som inte redovisar vård till papperslösa inte heller får någon ekonomisk ersättning.

År 2011 uppskattades att det fanns 10.000–35.000 papperslösa i landet. I dag är siffran 20.000– 50.000.

Christopher Jarnvall

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!