Oro på lågstadieskola i Södertälje efter våldtäktsförsök

Oro på lågstadieskola i Södertälje efter våldtäktsförsök

Polisen i Södertälje har fått ta emot tre anmälningar från föräldrar till barn på en lågstadieskola i Södertälje kommun. Anmälningarna handlar om grova sexuella övergrepp. I ett fall rör det sig om ett fullbordat våldtäktsförsök. Offer och gärningspersoner är i lågstadieåldern, och föräldrarna är kritiska mot skolledningens passivitiet enligt Länstidningen.

Annons

Flera fall av sexuella övergrepp vid en lågstadieskola har anmälts till polisen i Södertälje. Såväl gärningspersoner som brottsoffer är i lågstadieåldern, mellan 8-9 år. Övergreppen omfattar ett våldtäktsförsök på en pojke där flera pojkar var inblandade i övregreppet. En annan pojke skall ha utsatts för tvång att utföra oralsex på två nioåriga pojkar. När pojken vägrade fick han istället motta trakassaerier och hot.

En flicka överfölls av fyra pojkar i skolan och drogs ut på skolgården. Där trycktes flickan upp mot ett träd på skolgården och utsattes för sexuella övergrepp. Flera elever skall ha uttryckt stor rädsla över att gå till och vistas i skolan. Polisen i Södertälje har lämnat över ärendena till socialtjänsten då ingen av de misstänkta gärningspersonerna är i närheten av att vara straffmyndiga. Två pojkar i 9-årsåldern har angetts vara drivande i övergreppen.

Föräldrar till barn i skolan är mycket upprörda över skolledningens agerande, som man uppfattar som mycket passivt. Enligt föräldrar skall rektorn vid skolan ha kommenterat övergreppen som ett resultat av pojkars nyfikenhet. Verksamhetschefen för grundskolan i Södertälje anser att föräldrarnas bild är kraftigt överdriven och det handlar mer om kränkningar än om sexuella övergrepp.

 

Fredrik Antonsson

Gillar du det vi gör? Stötta oss på Swish: 123 384 82 49 eller på Patreon.

Become a Patron!