80 procent av S vill ha stram migration

80 procent av S vill ha stram migration

Migrationspolitiken har setts som en vattendelare i den kris som splittrar Socialdemokraterna. Det skriver TT. Men nästan 80 procent av tillfrågade S-väljare stödjer regeringens åtstramade migrationspolitik. Detta enligt en SIFO-undersökning beställd av SvD.

Endast sju procent svarar, att de vill se ett ökat flyktingmottagande. Men 40 procent säger att det vill se ett minskat mottagande. 37 procent vill ha kvar dagens nivåer, som alltså redan är åtstramade sedan 2016.

Bland väljarna ligger skiljelinjen alltså inte mellan dem som önskar ett större eller mindre mottagande, utan mellan dem som önskar se ett mindre och ett ännu mindre mottagande.

Christopher Jarnvall