Att slarva bort högkonjunkturen

Att slarva bort högkonjunkturen

Dagens partiledardebatt var den sista före valet och man kunde se hur de olika aktörerna positionerade sig. Alliansen angrep inte varandra, men agerade knappast som en allians, utan som enskilda partier. Partierna till vänster angrep inte heller varandra i någon särskild utsträckning, men var desto mer splittrade. Ulf Kristersson begärde aldrig replik på Jimmie Åkessons anförande – och Annie Lööf lät bli att replikera Stefan Löfven.

Den sista markeringen kan ha sin betydelse inför valet och de regeringsförhandlingar vi kommer att bli varse efter den 9 september. Vi vet trots allt inte om Alliansen finns kvar i höstriksdagen. Kristdemokraternas situation ser mycket osäker ut.

Socialdemokraterna angriper numera Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti bland andra, i det att man försöker manövrera ut partiet i vård- och omsorgsfrågorna. Centern och även Liberalerna har dock svårt att släppa det numera ganska tjatiga och verkningslösa ’rasistkortet’.

Sverigedemokraterna anklagade Socialdemokraterna för att ha slarvat bort den högkonjunktur vi har haft under mandatperioden. Man menade att Sverige hade kunnat lösa många problem på området vård, omsorg och säkerhet, om man inte hade tagit på sig hela migrationsvågen till kostnader på flera tiotals miljarder kronor varje år.

Ulf Kristersson var inne på liknande tankegångar kring skattefrågan, där Socialdemokraterna numera gärna förbigår den höga notan kring migrationen, som naturligtvis kräver skattehöjningar framöver. I alla fall om en rimlig välfärdsnivå skall kunna upprätthållas. Men, menade Kristersson, hade man gjort rätt prioriteringar, hade det inte varit något problem att hålla en rimlig skattenivå.

Miljöpartiet talar numera miljöfrågor i alla sammanhang. Inte migrationsfrågor eller mänskliga rättigheter. Det är uppenbarligen miljöfrågorna man går till val på och det tillfredsställer säkert många kärnväljare. Partiet hade förmodligen vunnit på att tala mer om Arktis smältande isar än att trassla in sig med islamistiska aktivister, som bara tycks ha använt MP som en lämplig plattform.

Hårda ord och missunnsamhet är legio i en partiledardebatt – i synnerhet före ett val. Nu får vi se vad som händer på tre månader. Vän och fiende kan försonas under gång. Men, som sagt, vissa tecken kunde man nog skönja redan idag.

Christopher Jarnvall