Bybor startar egen bevakning av Bollstabruk

Bybor startar egen bevakning av Bollstabruk

Invånarna i samhället Bollstabruk, mellan Kramfors och Sollefteå, reagerar nu på den ökande kriminaliteten. Man startar en egen bevakningsorganisation som enligt målsättningen skall bistå polisen med tips, information och dokumentation. 

Flera olika grupperingar skapar otrygghet i Bollstabruk i Västernorrlands län. Det har i det lilla samhället med cirka 1900 invånare blivit allt vanligare med hot, våld, skadegörelse och inbrott. Den 3 juni rånades den lokala Coop-butiken av tre yngre män mitt på ljusan dag. Två av männen greps strax efter rånet tack vare butikens kameraövervakning som hade fått detaljerade bilder på männen. En tredje man eftersöktes av polisen.

Vid ett möte i Bollstabruk samlades efter rånet närmare 200 personer, som beslutade att bilda vad man kalla byavakt. Genom en förening vill man öka tryggheten i samhället och minska vandaliseringen – som ökat stort. Man avser bevaka sin hemort, samt bistå polisen med tips och iakttagelser kring brottsligheten.

Byavakten skall inte ingripa mot brottslighet. Samtidigt är man medveten om att polisens insatstider i länsdelen kan vara relativt långa.

 

Fredrik Antonsson