Sjunkande skolresultat bland Göteborgs sjätteklassare

Sjunkande skolresultat bland Göteborgs sjätteklassare

Göteborgs politiker oroas över sjunkande skolresultat bland stadens sjätteklassare. Allt fler elever lämnar årskurs 6 utan godkända betyg i samtliga ämnen. Om man tar med de nyanlända barnen som inte har hunnit få ett svenskt personnummer i beräkningen så visar det sig att var tredje sjätteklassare lämnar årskursen utan godkända betyg.

Vårterminen 2015 hade cirka 75% av eleverna i årskurs 6 i Göteborg godkända betyg i samtliga ämnen. Vårterminen 2018 hade andelen sjunkit till 69.6%. Räknar man med de nyanlända barn som ännu inte har hunnit få ett svenskt personnummer i analysen är försämringen större. Då visar det sig att 66.7% av eleverna lämnar årskurs 6 utan godkända betyg i samtliga ämnen.

SVT Väst skriver att Göteborgs politiker finner läget alarmerande, och att det ansvariga kommunalrådet ser med stor oro på utvecklingen. Göteborgs stad kommer att omorganisera skolverksamheten, där ansvaret flyttas från enskilda stadsdelsförvaltningar till en ny grundskolenämnd. Den nya nämnden skall bland annat styra resurser mot de skolor där behoven är stora av stöd.

 

Fredrik Antonsson