Stor ökning av antalet skottskadade på svenska sjukhus

Stor ökning av antalet skottskadade på svenska sjukhus

Antalet skottskadade som vårdas på svenska sjukhus ökar kraftigt. Totalt i Sverige ökade antalet skottskadade med drygt 70% mellan 2014 och 2016. I Malmö har antalet skottskadade som har fått vård på Skånes Universitetssjukhus fördubblats sedan 2015. 

Kirurgerna på Skånes Universitetssjukhus har enligt källor till NB Nyhetsbyrån utvecklats mycket när det gäller att ta hand om skottskadade patienter. En läkare på kirurgen berättar att han de senaste åren har fått en gedigen erfarenhet när det gäller skottskador. Läkaren berättar även att man med fördel kan placera läkare med placering i krigssjukvården på Skånes Universitetssjukhus.

Samtidigt medför ökningen av skottskadade patienter allt större säkerhetsproblem för de svenska sjukhusen. I Västerås håller säkerhetsavdelningen i landstinget på att utarbeta nya och skärpta rutiner för att kunna hantera säkerhetsläget vid skjutningar. Även i Västerås har antalet skottskadade ökat kraftigt de senaste åren.

Även om patientgruppen av skottskadade är liten så skapar gruppen stor arbetsbelastning, för läkare och övrig vårdpersonal samt väktare vid sjukhusen. Hotbilden mot de intagna är ofta hög, och avdelningar får låsa sina ingångar medan den skottskadade finns kvar, berättar SR.

På Skånes Universitetssjukhus har antalet skottskadade patienter, nästan uteslutande unga män, fördubblats sedan 2015. Totalt i landet har antalet skottskadade som vårdats på sjukhus ökat med cirka 70% mellan 2014 och 2016. Totalt vårdades 263 patienter med skottskador på svenska sjukhus under 2016.

 

Fredrik Antonsson