Ökning av skolk – förlust av studiemedel

Ökning av skolk – förlust av studiemedel

Rekordmånga elever – 27.800 elever på gymnasiet – fick studiebidraget indraget på grund av skolk under läsåret 2017-18. Det motsvarar 8,5 procent av alla elever. Det är en relativt stor ökning jämfört med föregående läsår. Det läser vi hos CSN.

Motsvarande siffra för de föregående två läsåren var 7,9 respektive 7,8 procent. Årets siffra är alltså rekordhög.

’Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen’, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN.

Gruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, eftersom det har kommit fler migranter till Sverige.

Många i gruppen unga utländska medborgare har bristande kunskaper kring hur det svenska samhället fungerar, om studiebidraget och CSN. Bristande språkkunskaper spelar också in.

’Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland myndiga elever än bland omyndiga. En högre andel i gruppen utländska medborgare är också över 18 år. Det bidrar till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp’, fortsätter Andreas Dahlkvist.

Samtidigt ökar även andelen skolkare generellt. I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, den högsta andelen i landet. I Kalmar län var motsvarande nivå 10,5 procent och i Skåne 9,2 procent.

Runt 64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, jämfört med övriga gymnasiestuderande.

Gymnasieskolorna har som uppgift att rapportera in skolk till CSN vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Christopher Jarnvall